Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНДОВИЯТ ПАЗАР ПОСТОЯНСТВА В БЕЗЛИЧИЕТО СИ


И през тази седмица търговията на БФБ-София бе неравномерна
- дневно търгуваните обеми се подхранваха с отделни блокови сделки.


Търговията на БФБ-София през миналата седмица за
пореден път показа, че търсенето може да бъде стимулирано, когато
се предлагат реални цени, а не изкуствено завишени котировки.
Не трябва да се подценява и фактът, че портфейлните инвеститори
преследват краткосрочни цели с участието си на капиталовия ни
пазар. В момента акциите на българските компании предлагат минимална
доходност от дивиденти и печалбата от тях в повечето случаи се
дължи на покупко-продажби.


Рецесията на повечето западноевропейски борси едва
ли ще бъде преодоляна до края на годината, особено след като през
миналата седмица IFO - институтът, който изчислява доверието в
германската марка, пресметна, че доверието в немската национална
валута е паднало от 94.1 на 92.4 процента. Очакванията са, че
при така създалата се ситуация, въпреки упоритостта, която за
момента проявява немската централна банка, не е изключено евентуално
ново намаляване на лихвените равнища. Ако това не стане, експертите
се съмняват, че ще настъпи по-сериозно съживяване на стопанския
живот в страните от Европейския съюз. Така създалата се ситуация
неминуемо ще се отрази и върху зараждащите се пазари, за какъвто
минава и българският. Аналитиците допускат, че голяма част от
финансовите акули със своите портфейлни инвестиции
ще се насочат именно към тези пазари.


Евентуална корекция на цените на българските Blue
chips може да се очаква до края на годината, което в повечето
случаи ще се дължи на кросови манипулации. В началото
на следващата година вероятно ще настъпи известна стабилизация,
която ще се изрази в повишаването на цените на повечето Blue chips.
То вече се забеляза в някои сделки от началото на миналата седмица
и предизвика свиване на търгуваните обеми, като в някои дни борсовите
обороти паднаха на отчайващо ниски нива. Така например в първия
ден от изминалата седмица бе достигнат оборот от около 1.5 млрд.
лв., а в четвъртък той се сви до 34 млн. лева. Намаляването на
дневните обеми бе съпроводено с увеличение на офертите продава
за някои книжа. Това показва, че инвеститорите не са склонни да
купуват по изкуствено завишените цени. Достигнатите нива от преди
две седмици по позициите на Булгартабак-холдинг например
показват, че това са реалните цени за тези акции. От друга страна,
притежателите на книгите, които са ги закупили при най-високи
стойности, каквито те бяха през пролетта на тази година, не са
склонни да се разделят с тях на по-ниски цени и се опитват да
ги подхранват посредством кросови сделки. През изминалата
седмица офертите продава за акции на тютюневия холдинг
се повишиха, но търгуваните обеми намаляха значително в сравнение
с миналата седмица. Изтъргувани бяха само 193 книги, като в края
на седмицата акциите на Булгартабак холдинг поскъпнаха
до 24 850 лева. При така създадената ситуация вероятно манипулативните
сделки ще продължат и през тази седмица, а цената ще остане малко
над 23 000 лева. Акциите на останалите тютюневи компании се търгуваха
с променлив успех. В резултат на блокова сделка 8000 акции на
Асеновград БТ смениха собственика си срещу 27 000
лв. всяка, а 20 000 акции на Шумен БТ също бяха закупени
на единична цена 20 000 лева.


Акциите на Солвей-Соди останаха стабилни
и през тази седмица. Купиха се 10 902 книги, а цената им в края
на седмицата се установи на 11 328 лева. Прогнозите за тази седмица
са, че акциите на девненското предприятие ще се продават около
тези нива.


Книжата на Химко достигнаха едни от най-ниските
си стойности, като се сключваха сделки на 1700 лева. В края на
миналата седмица от Агенцията за приватизация се разбра, че не
е постъпила нито една оферта за покупка на 57% от капитала на
врачанския торов завод. При това положение едва ли може да се
очаква скорошно поскъпване по тези позиции и през седмицата цената
им вероятно ще се консолидира около 1800 лева.


Книжата на Биовет леко поскъпнаха - до
27 200 лв., и се продадоха 109 книги. В близко време може да се
очаква акциите на фармацевтичното предприятие да запазят възходящия
си тренд, особено след като стана ясно, че към приватизацията
на Биовет проявява интерес американската ICN - единственият
засега кандидат купувач. ICN е в листата на 20-те световни фармацевтични
фирми.


Акциите на Кремиковци не бяха приети
на борсата с хляб и сол, както бяха посрещнати в металургичния
гигант с вицепрезидентите на турската Ердемир - единствената
фирма, кандидатстваща за мажоритарния пакет на дружеството.


В сделките с акции на бившите приватизационни фондове
се забеляза леко поскъпване на Индустриален холдинг България
и Петрол Холдинг груп. Извършени бяха и две сделки
с акции на АКБ-Корпорация, при които се продадоха
общо 100 000 акции. Подобни сделки имат по-скоро козметичен ефект
върху имиджа на скандалния експриватизационен фонд, тъй като през
цялата седмица липсваха оферти купува, което показва,
че интерес към дружеството засега няма.

Facebook logo
Бъдете с нас и във