Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНДОВАТА БОРСА В ТОКИО ПРОМЕНЯ ПРАВИЛАТА

Японското правителство реши да дерегулира и облекчи финансовите пазари в Япония и да ги направи конкурентоспособни на другите световни финансови центрове. По-късно негови официални представители обявиха първите промени на фондовата борса в Токио.


От 1 април комисионите удържани от брокерските къщи - членове на борсата, ще бъдат намалени с 40 процента. В момента те плащат такса в размер на 0.0046% от стойността на месечния им оборот. Новата система предвижда брокерите, осъществили сделки с месечни обеми под 50 млрд. йени и над 200 млрд. йени, да плащат комисиони, представляващи 0.0023% от общата стойност на изтъргуваните ценни книжа. А за месечен оборот между 50 и 200 млрд. йени на брокерите ще бъдат удържани такси в размер на 0.0026% от общия обем на реализираните сделки. Върху търгуваните чуждестранни ценни книжа борсата ще налага комисиони от 0.0013% вместо досегашните 0.0023% от месечния обмен. В същото време обаче ще бъде повишен размерът на таксата, която организираният пазар получава от членуващите брокери. Тя е пропорционална на капитала на съответната брокерска къща.


В резултат на промените ръководителите на фондовата борса очакват приходите за започващата на 1 април 1998 г. нова фискална година да бъдат общо 40.36 млрд. йени, или с 2.01 млрд. йени по-малко от разходите. За първи път от шест години насам борсата ще приключи годината с дефицит.


От 2 април токийската фондова борса ще представи шест нови индекса, претеглени и композирани въз основа на ликвидността и на преобладаващата пазарна стойност на съставящите ги емисии ценни книжа.


Първият индекс - Topix Core 30, ще включва 30-те компании с най-висока пазарна оценка и ликвидност, регистрирани на първа секция на борсата. Комбинираната пазарна стойност на емисиите ще представлява 36.37% от общата стойност на акциите, регистрирани на тази секция в края на януари 1998 година. Между компаниите, които ще бъдат включени в първия индекс Core 30, фигурират имената на Nomura Securities Co., Bank of Tokyo-Mitsubishi LTD., Sony Corp., Toshiba Corp., Hitachi LTD., Toyota Motor Corp., Honda Motor Co. и др.


Вторият индекс - Topix Large 70, ще бъде съставен от 70-те най-ликвидни и скъпи емисии след първите трийсет.


Ще има и индекси Topix 100 и Topix 500, които ще включват акциите съответно на първите 100 и на първите 500 фирми, регистрирани на фондовата борса.


Индексът Topix 400 ще бъде съставен от емисиите, класирани на местата между 101 и 500.


Последният индекс, Topix Small, ще обхваща по-дребните емитенти на ценни книжа.


Официални представители на борсата твърдят, че тъй като Core 30 и Topix 100 ще бъдат съставени от добре познати и стабилно капитализирани емисии, те ще дават на инвеститорите по-достоверен ориентир за пазарните условия в момента.


Новите индекси ще допълват основния индекс на токийската фондова борса NIKKEI 225, който отразява движението на акциите на всички компании, регистрирани на първа секция. Предвижда се емисиите, съставляващи новите индекси, да се преразглеждат веднъж годишно през септември с цел да се реагира адекватно на променящото се финансово състояние на фирмите. А в случай че индексите станат популярни, борсата има готовност да регистрира и фючърси и други вторични инструменти върху тях.


От началото на юни ще се промени и процедурата за временно прекъсване на търговските операции с определени емисии. В момента борсовият правилник предвижда прекратяване на размяната на индивидуални акции за един ден, в случай че се появи непотвърдена информация за дадена компания, която би повлияла съществено върху инвестиционната дейност.


В отговор на критиките, че еднодневната забрана подкопава възможностите за реакция на участниците в пазара, промяната предвижда борсата да възобновява търговията на съответните ценни книжа 90 мин. след като засегнатата фирма направи официално изявление по повод на непотвърдената информация. А поръчки за покупка и продажба на емисията ще се приемат 30 мин. преди възстановяване на търговията. Но ако борсовите експерти преценят, че регистрацията на акциите на компанията трябва да се анулира, операциите с емисията ще бъдат преустановени с последния следобеден звънец на борсата.


Междувременно, в опита си да намалят рисковете, свързани с разплащанията на изтъргуваните на фондовата борса ценни книжа, експертите смятат да въведат система за прехвърляне на собствеността върху ценните книжа срещу насрещно плащане. Това предполага двете операции да се извършат едновременно или в един и същи ден. Токийската фондова борса ще сформира и специална група, която да разработи детайлите, свързани с въвеждането на тази система.

Facebook logo
Бъдете с нас и във