Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНДОВ ПАЗАР, ИЛИ ИГРА НА МОНОПОЛИ

Търсите ли пакет с акции? Купете един и се опитайте да го продадете на следващия по веригата, като вдигнете малко цената... - вероятно горе-долу такъв е призивът, който си отправят един на друг повечето инвестиционни посредници, търгуващи акции на БФБ. А и как иначе, след като у нас продължава преследването на краткосрочния интерес, чието задоволяване е немислимо без далаверката и кроса.


Далеч по-категорично днес можем да твърдим, че първопричината за понизителната тенденция с котировките и съкращаващите се обеми е отсъствието от капиталовия пазар на крайния купувач на ценни книжа. В тези условия борсовите играчи неизбежно надуват цените и си прехвърлят - като горещ картоф, абсолютно ненужни пакети с акции. Разчетът в подобна пазарна стратегия е прост - винаги може да се изкара печалба от повишаването на пазарната цена чрез симулация за повишено търсене. И понеже това се прави с малки обеми, на практика си е чист крос.


Доказателствата са на повърхността: доскоро цената на търгуваните акции растеше, а в същото време те не излизаха от борсовия оборот. Очевидно бе, че пазарът не се освобождава от големи количества ценни книжа, че няма краен купувач, който да осребри предлаганите активи и да поеме отговорността за тяхното разумно и печелившо управление.


Кросовите сделки и спекулациите позволяват да се прогнозира общ спад в пазарните цени на българските акции в обозримо бъдеще и свиване на интереса към капиталовия пазар. Ясен е и ефектът, който подобно поведение оказва върху икономиката - отсъствието на краен инвеститор не само води до ниска ликвидност на капиталовия пазар в по-дългосрочен план, но и задълбочава процеса на хронична декапитализация на фирмите емитери.


Все пак в края на тунела има и лъч светлина. Когато Валутният борд освободи капиталовия пазар от търкалящите се нагоре-надолу пакети с акции, част от спекулантите ще са нагълтали толкова много вода, че неизбежно ще отидат на дъното.


Основният извод е банален - необходими са нови инвеститори, които да променят атмосферата на националното капиталово тържище. БФБ е замислена като корпоративно средище и затова не е имунизирана срещу злонамерените играчи. Но ако на нея се оформят подове за търговия с еднократни пакети от акции с общ номинал 100, 500 и 1000 книги, много е вероятно и дребният инвеститор да се заинтересува от придобиването на акции, без да е депресиран от игричките на големите акули. А когато тръгне търговията на дребно, без съмнение ще дойдат и сериозните инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във