Банкеръ Daily

Общество и политика

Фондация „Америка за България“ обявява конкурси за 1 милион лева

Четвъртият и последен конкурс е на тема - Туризъм по Дунав.

Фондация „Америка за България “ обяви нова програма. Тя ще  подкрепи значими идеи през следващите десет години с четири конкурса за финансиране на проекти на обща стойност 1 милион лева.

„Следващите 10“ ще подкрепи проектни предложения на български организации и сдружения, които да подпомогнат укрепването на частния сектор и демократичните институции в страната. Одобрените проекти ще получат финансиране между 5 000 и 75 000 лева. Конкурсите по програмата покриват четирите области на работа на Фондацията и са отворени за кандидати от цялата страна. Крайният срок за подаване на кандидатури е 25 октомври 2020 г. 

Единият от конкурсите е Добро управление на местно ниво. С този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които повишават отчетността в разходването на публични средства и увеличават прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Целта е укрепване на доброто управление и създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bee/.

Вторият конкукрс е Наука с бъдеще. С този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения на млади учени-иноватори в областта на природните науки, здравеопазването, земеделието и ветеринарната медицина. Идеите трябва да са с приложна насоченост, да са насочени към съществуващи проблеми и да имат потенциал за внедряване в практиката. Основната цел на конкурса е да насърчи и стимулира ранния етап на развитие на научни разработки и продукти. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-bet/.

Онлайн учене е третият конкурс. С него Фондация „Америка за България ще финансира проектни предложения, които да допринесат за намирането, разработването и тестването на интерактивни и адаптивни методологии за преподаване в електронна среда. Фокус на конкурса е училищното образование. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-hum/.

Четвъртият и последен конкурс е на тема - Туризъм по Дунав. С този конкурс Фондация „Америка за България“ ще финансира проектни предложения, които да допринесат за развитието на Дунавския район като привлекателна туристическа дестинация с активни и жизнени местни общности. За повече подробности: https://us4bg.org/bg/rfp-tur/.

От фондацията уточняват, че въпроси, свързани с отделните конкурси, могат да се подават на имейл адреса за всеки конкурс (на съответната интернет страница) до 14:00 ч. на 6 октомври. Отговори на въпросите ще бъдат предоставени между 7 и 9 октомври чрез разяснителни уебинари във Фейсбук за всеки един от конкурсите, както и на интернет страницата на съответния конкурс. Подробности могат да бъдат намерени на конкурсните страници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във