Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ ПРЕДЛАГА НОВА КРЕДИТНА ЛИНИЯ


Управителният съвет на държавния фонд Земеделие
одобри безлихвен преференциален кредит в размер на 30 млрд. лева
за покриване на половината от разходите по изхранването на животните
и птиците с концентриран фураж. Решението цели да раздвижи зърнения
пазар. Кредитът ще се договаря и усвоява от 1 ноември тази година
до 31 януари 1999 г., а за краен срок на погасяването му е определен
периодът март-юни 1999 година. Земеделските производители могат
да погасяват кредитите разсрочено, стига да е спазен крайният
срок.


Заеми от преференциалната кредитна линия могат да
ползват всички физически и юридически лица, регистрирани като
земеделски производители в съответните областни или регионални
служби по земеделие. Освен това те трябва да имат сключен договор
с фонд Земеделие за преференциално кредитиране по
тази линия и да нямат стари дългове по други финансови линии.
За предоставянето на средства по новата кредитна линия управителният
съвет на фонда е утвърдил следните технологични разходи за отделните
видове животни и птици:


76 500 лв. - за една крава или биволица;


15 000 лв. - за една овца майка или коза;


102 000 лв. - за една свиня майка;


3600 лв. - за една кокошка носачка;


7000 лв. - за една пуйка или гъска.


Кандидатите за новата кредитна линия на фонд Земеделие
трябва да спазват и определени ограничителни изисквания за броя
на отглежданите животни и птици.

Facebook logo
Бъдете с нас и във