Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФИСКАЛНИЯТ РЕЗЕРВ ЩЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ ДЪЛГ

През следващите три години правителството ще използва фискалния резерв за операции по преструктуриране и рационализиране на държавния дълг (правителствения плюс държавните гаранции), съобщи в отговор на въпрос на в.БАНКЕРЪ заместник-министърът на финансите Димитър Радев. Целта е в края на 2003 г. страната ни да се доближи до Маастрихстките критерии и размерът на външния дълг да достигне 60 на сто от Брутния вътрешен продукт, каза още Радев непосредствено след като Министерският съвет одобри тригодишна бюджетна прогноза и отчет за изпълнението на държавния бюджет за миналата година.


През 1999-а фискалният ни резерв е нараснал с 600 млн. лв. и в края на периода е достигнал 2.6 млрд. лв., обясни заместник-министърът. Той оцени тези числа като много високи и припомни, че резервът е един от индикаторите, който плътно се следи от чуждестранните инвеститори, тъй като показва стабилността на финансовата система.


Критерият, към който правителството сега се придържа, е този резерв да покрива едногодишните задължения по външните плащания. Очакванията на изпълнителната власт са за още по-голямото му увеличение в резултат на големите приватизационни сделки. Но парите в него могат да бъдат използвани само за финансиране на дефицита, размерът на който се определя от парламента, и за операции по дълга. Поради тази причина Радев нарече безпочвени опасенията, че средствата от приватизацията ще бъдат изхарчени за други цели.


Тригодишната бюджетна прогноза на кабинета е разчетен документ, който няма да се санкционира от парламента и целта му е да очертае макроикономическата и фискалната рамка за изготвянето на държавния бюджет за 2001 година.


Като най-важни акценти в документа Димитър Радев отбеляза констатациите, че България навлиза във фаза на траен икономически растеж, че правителството активира всички инструменти, за да подкрепи и ускори този процес, че провежданата икономическа и бюджетна политика намира много сериозна подкрепа от международните финансови институции.


Решението за радикално намаляване на данъците през 2001 г. Радев нарече най-смелото решение след това за въвеждането на валутния борд.


Министерският съвет оцени бюджетната 1999 г. като успешна, но последната дума ще е на парламента. А може би най-важната оценка ще е на данъкоплатците, тъй като става въпрос за техните пари. Ние смятаме, че те са били управлявани разумно, подчерта заместник-министърът на финансите.


Тъй като дефицитът по текущата сметка на платежния баланс през 1999 г. (659.1 млн. щ. долара) се е влошил значително в сравнение с 1998 г., се е наложило бюджетът да постигне по-добър баланс и програмираният 2.8% дефицит да бъде сведен до 1 процент. Това според Димитър Радев е спряло по-нататъшното нарастване на дефицита по текущата сметка.

Макрорамка 2001-2003 г.
2001 прогноза 2002 прогноза 2003 прогноза
БВП (млн. лв. текущи цени) 28 074.8 30 539.7 33 189.1
- темп на реален растеж (%) 5.0 5.0 5.0
- дефлатор % 4.5 3.6 3.5
Структура на БВП:
- дял на инвестициите 19.1 20.7 22.2
- дял на потреблението 84.9 82.2 80.1
Инфлация:
- в края на периода 3.5 3.5 3.5
- средногодишна 4.5 3.4 3.5
Валутен курс лв/щ.д. 2.0 2.0 2.0
Платежен баланс:
- текуща сметка (% към БВП) -4.0 -3.5 -3.0
- търговски баланс (% към БВП) -7.7 -6.5 -5.9

Facebook logo
Бъдете с нас и във