Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФИНАНСОВА ПОЛИЦИЯ ЩЕ МЕРИ СИЛИ С НЕДОСЕГАЕМИТЕ

Г-н Стоянов, знае се,
че вашата служба изготви законопроекта за бъдещата работа на СПРДН.
Какво очаквате да ви донесе един нов закон?


- Очакваме той да внесе
яснота най-вече в работата на нашата служба и допълнително да
изясни някои от контролните й правомощия. Освен това все още не
е известно на кое министерство ще бъде подчинена СПРДН. Има различни
мнения, но в нашия проект сме предложили да бъде подчинена на
Министерството на финансите. Мисля, че това е един от основните
въпроси за дейността на службата, а другият е да бъдат определени
контролните правомощия на тази бъдеща структура и откъде започват
функциите на сходните й данъчна, митническа администрация, Държавен
финансов контрол, Икономическа полиция.


Какво е вашето конкретно
предложение за правомощията на службата?


- Аз не смятам, че изготвеният
проект е нещо окончателно. Нашата идея като цяло е да бъде създаден
един немного голям, но универсален орган, който да разполага с
някои от най-необходимите правомощия, предоставени на полицията,
на данъчната и митническата администрация. Ако си послужа с пример
- в армията има различни видове войски, но когато е най-тежко
положението, се изпращат специалните части. Нашата служба да е
нещо като специална част на държавата за най-големите финансови
злоупотреби и престъпления, които за съжаление не са малко. Какво
имам предвид - в определени случаи да извършваме облагателна дейност,
да начисляваме данъци и мита, независимо че съществуват специални
структури, натоварени с тези задачи. А за лицата, за които се
съберат достатъчно данни, че извършват крупни злоупотреби от рода
на фиктивен износ, продажба на безакцизни стоки и т.н. - да можем
свободно да ги парираме, даже да ги арестуваме.


Правомощия, които са присъщи
на полицията?


- Да. Също така предполагам,
че когато проектозаконът се обсъжда от парламентарните комисии,
ще се дискутират и другите престъпления. Имам предвид такива,
които засягат банките, застрахователните и инвестиционните дружества.


При толкова широк обхват
на задачите на СПРДН няма ли да си пречите с останалите служби,
вместо всяка от тях да работи ефективно?


- Точно това е проблемът:
как да се градират правата и задълженията. Данъчната и митническата
администрация например и икономическата полиция имат право и са
длъжни да упражняват правомощията, които са регламентирани в техните
закони, и те отговарят за абсолютно всички субекти - фирми или
граждани. Ръководителят на бъдещата финансова полиция ще има оперативни
правомощия да преценява къде да бъде нанесен ударът. Когато има
данни за сериозни престъпления и се определи кои са фирмите и
лицата нарушители, да бъде нанесен ударът от този суперорган.
Ако Банков надзор изпълняваше своите функции съвестно,
нямаше да има фалирали банки. Ако данъчната администрация изпълняваше
своите задължения на сто процента, и данъците щяха да бъдат събирани
на сто процента. Въпреки че няма държава, където данъците да се
събират изцяло. Навсякъде има финансови акули и играчи на финансовите
пазари, които не се съобразяват със законите и правилата и се
смятат за недосегаеми. Нашата идея е точно този нов орган да се
опита да премери сили с тях.


По какъв начин ще става
влизането в банките и следенето на техните операции? Как е уредено
това в проектозакона?


- По принцип в банките
се влиза след издадена прокурорска заповед. Друг е въпросът как
да се получи информация без самата банка да разбере, че оттам
изтичат сведения. Трябва да имаме право да използваме специални
разузнавателни средства, да разполагаме с фонд, от който да се
плаща на информатори от тези търговски структури. Освен това имаме
предложения за следенето и борбата с корупцията в системата на
финансовото министерство. Досегашните органи, които контролират
корупцията там, от рода на отдел вътрешен контрол
не се оказаха ефективни.


А какви конкретни механизми
са предвидени за това?


- Народът го е казал:
Страх лозе пази. След като има изрично определен орган
да се бори с този вид корупция, смятам, че неговото съществуване
ще окаже известно психологическо въздействие. Освен това службата
ще обяви телефони, по които ще се подават сигнали за корупция,
и аз смятам, че в никакъв случай не е необходимо да се работи
с анонимни сигнали. Когато сигналът не е анонимен, има достатъчно
основание да се смята, че определен държавен служител системно
приема подкупи. Известни са техниките с белязаните пари, свидетелите
и други.


Как обаче ще накарате
хората да подадат такива сигнали, след като липсата на анонимност
ги плаши?


- Който е решил да подаде
сигнал, трябва да прецени за себе си. Ако е решил да го направи,
той трябва да си впише отдолу името. Има си нормативна уредба
за предложенията, жалбите и молбите, където пише, че по анонимни
сигнали производство не се образува. В Наказателнопроцесуалния
кодекс има достатъчно способи за защита на свидетеля, което дава
все пак възможност да не бъде разтръбявано името му.


Кои са най-характерните
нарушения, регистрирани от практика на СПРДН?


- Най-често почти никъде
не се води счетоводство. Навсякъде има двойно счетоводство, никъде
не се отчитат реалните обороти, укриват се доходи, много често
се използват фактури и счетоводни документи с невярно съдържание,
подправени, регистрират се фирми фантоми с фалшиви паспорти и
от тяхно име се издават какви ли не документи. Другият проблем
е, че черното счетоводство вече не се води на тефтери,
а се прехвърля на компютърни носители, закодират се нива на достъп
и е трудно влизането в паметта на компютъра. Почти редовно попадаме
на такива случаи. Това е практика на големите фирми. Нашите действия
са да вземем компютъра и да разкодираме информацията. Въпреки
че имаме специалисти, те не могат да направят невъзможното с техниката,
с която разполагаме.


Вдигна се шум около облагането
с данъци на някои професионални групи. Как ще се събират
например данъци от компаньонките?


- Поставяте ми въпрос,
който и аз самият си задавам. Според мен, за да може да се събира
данък от упражняващите тази професия, първо тя трябва да бъде
регламентирана в някакъв нормативен акт и да подлежи на някаква
регистрация. За мен не е ясно дали това е свободна професия, лицето,
което я упражнява, не трябва да се регистрира по Търговския закон
или по някакъв друг ред. Така че, за да може ние да събираме данъци
от някой, той трябва да бъде регистриран по съответния ред. Ако
не е така и човекът извършва нелегално някаква дейност, би трябвало
да му се търси друг вид отговорност. В конкретния случай може
би ще трябва да се приеме закон или уредба, който да регламентира
реда за тяхната дейност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във