Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФАРМАЦИИТЕ ЩЕ ПОЧАКАТ ЗА СВЕЖИ ПАРИ

Тънък текст в новия Закон за публичното предлагане на ценни книжа осуети планираното увеличение на капитала на Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Трояфарм. Двете предприятия бяха закупени миналата година от българската частна компания Балканфарма. Според влезлите в сила на 1 януари 2000 г. законови разпоредби всяко публично дружество, което пуска нова емисия акции, трябва да уведоми държавната Комисия по ценните книжа за офертата най-малко 14 дни преди обнародването й в Държавен вестник. Тази бюрократична процедура може да се избегне, в случай че емитентът вече има одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа. А от трите фармации, купени от дъщерното дружество на Дойче банк - Балканфарма, подобен документ има само Балканфарма-Разград. Капиталът на предприятието бе увеличен преди месец, като емисионната стойност на една акция бе равна на нейния номинал от 1 лев. При положение че пазарна цена на една книга се задържа на около 2 лв., е ясно, че участвалите във финансовата операция са спечелили двойно. Същите мечти споделят и акционерите на фармациите в Троян и Дупница. Но те ще трябва да почакат новите емисии, за чието пускане ще решат следващите общи събрания на акционерите на въпросните дружества. Мажоритарният собственик Балканфарма има намерение да ги насрочи до месец.


На проведеното миналата седмица акционерно събрание на троянското дружество бе решено то вече да се именува Балканфарма-Троян. В Балканфарма-Дупница пък бе променен съставът на надзорния съвет. На мястото на Майкъл Уорт е избран Скот Бейкър. Нов представител на държавата в управителния орган вече е Мария Шекерджийска, която зае мястото на Петър Тенчев.


Трите водещи фармацевтични компании бяха приватизирани от контролираното от Дойче Банк дружество Балканфарма през лятото на 1999 г. срещу договорена цена от общо 24 млн. щ. долара. От тях през януари 2000 г. обаче едва 15.8 млн. щ. долара бяха заплатени в брой. Въпреки че през януари 2000 г. около сделката се вдигна голям парламентарен и медиен шум и по въпроса за нейната законност бяха сезирани както Комисията за защита на конкуренцията, така и парламентарната комисия Антимафия, засега няма данни, че новите собственици на трите предприятия се отклоняват от поетите ангажименти. Миналия четвъртък депутатите от Антимафия дадоха становище, че ниската цена на трите предприятия се дължи на забавянето на тяхната приватизация по вина на кабинета Виденов. Освен това членовете на комисията обявиха, че по тяхно мнение екипът на Агенцията за приватизация е приключил раздържавяването на предприятията, спазвайки законовите изисквания.


Балканфарма пое ангажимент да инвестира в новите си придобивки общо 38 млн. щ. долара. Парите, заделени за модернизацията на Балканфарма-Разград, вече са внесени по сметки на дружеството срещу книжа от новата му акционерна емисия. Същата операция ще бъде извършена и в поделенията на Балканфарма в Троян и Дупница. Според експерти от фармацевтичния бранш обаче частните предприемачи трябва да побързат с технологичната реконструкция на трите завода. През тази година основният потребител на български фармацевтични продукти - Русия, въвежда т.нар. стандарти за добра производствена практика (GMP) за внасяните там лекарствени средства. Ако нашите производители на покрият международните стандарти, достъпът им до руските пазари ще бъде отрязан.

Facebook logo
Бъдете с нас и във