Банкеръ Daily

Общество и политика

Фандъкова започва реформа на общинската администрация

Повече ред и контрол при строителството  на инфраструктура и публични обекти, по-добър и удобен градски транспорт,  повече бързина и удобство за гражданите и бизнеса в административните услуги и по-висок икономически растеж и инвестиции в града – това са ключовите ангажименти, които поех пред гражданите на София. Тяхното изпълнение минава и през задължителна промяна на структурата и реформа на работата на общинската администрация. Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, която представи проекта за промени в структурата на общината.

"За удобство на софиянци удължаваме работното време на деловодството на Столична община на „Московска“ 33. След Нова година, то ще работи в събота до 14 ч.  За повече контрол и ред в строителството и ремонтите – създавам направление „Обществено строителство“. В него влизат дирекциите, които отговарят за строителството на транспортна инфраструктура, на обществени сгради и изграждане  на подземната. Освен това към направлението създаваме дирекция, която ще отговаря за планирането, проучването и възлагането на всички публични обекти, посочи Фандъкова. „Софпроект“ ще премине на директно подчинение на новия зам.-кмет по строителство. Човекът, който ще оглави това направление ще бъде инженер, с доказан опит", посочи Фандъкова.

За по-удобен и бърз градски транспорт, който да става по-привлекателен и предпочитан от гражданите на София – кметът създава Направление „Транспорт и градска мобилност“. За по-бързо и удобно за гражданите и за бизнеса обслужване от общинската администрация, за повече публичност, активна връзка с гражданите и активна работа по привличане на нови инвеститори в София – ще работи направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“. За този ресор е поканен Владимир Данаилов, настоящият директор на Общинската агенция за инвестиции.

Предложени са и промени за преструктуриране в рамките на съществуващите направления. Към направление „Финанси“ се включва и направление „Здравеопазване“.  Към направлението преминават и дирекции „Общинска собственост“ и „Обществени поръчки и концесии“. За да се гарантира активната работа по привличане и защита на европейски средства, от една страна и от друга, поставяне на специален акцент върху развитието на София като туристическа дестинация – се създава направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ от преструктурирането на сегашното направление „Инвестиции и строителство“.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във