Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФАЛИТЪТ НА СТОПАНСКА БАНКА Е АТАКУВАН ОТ ВСИЧКИ ПОСОКИ

Страстите около фалита на Стопанска банка повече

от месец не стихват. И кредиторите, и акционерите, и служителите

на банката дават по различен начин израз на протеста си срещу

решението на Софийски градски съд от 17 юли да обяви банката в

несъстоятелност. Чуждестранните кредитори използват негласни,

но ефективни начини, за да си потърсят правата. За тях българският

данъкоплатец може и никога да не чуе, но рано или късно ще изпита

последиците на гърба си.

Четири дни след обявяването на Стопанска банка в

несъстоятелност нейните служители протестираха пред Министерството

на промишлеността, пред БНБ и пред Министерския съвет. Те дори

успяха да изложат аргументите си пред управителя на Централната

банка Светослав Гаврийски. Резултатът от провелия се агресивен

спор, както можеше и да се очаква, бе нулев.

Към недоволните се включиха и частните акционери

на банката, които по съдебен път обжалват решението на СГС пред

Върховния касационен съд. Няколко са основните аргументи срещу

решението на СГС, които те изтъкват в протеста си.

Частните акционери недоумяват защо на 20 май тази

година съдът е приел първата финансова експертиза на назначените

от него вещи лица, а по-късно - на 17 юли, без каквито и да е

аргументи мълчаливо е отхвърлил заключенията на същата тази експертиза.

Още по-категорично е несъгласието им с безспорния правен

извод на СГС, че Стопанска банка не е в състояние да изпълни

изискуемите и безспорни парични задължения към БНБ. Според тях

подобно заключение явно противоречи на чл. 70, ал. и 3 от ЗБКД

и на заключението на вещите лица, което е прието от съда и не

е оспорено от БНБ.

В жалбата си до Върховния касационен съд

частните акционери подчертават записаното в заключението

на вещите лица, че при задължения малко над 3 млрд. лв. към 31

октомври 1996 г. (датата, на която според СГС е настъпила неплатежоспособността)

Стопанска банка притежава парични средства от около 7.9 млрд.

лева. Следователно, изчисляват акционерите, собствените пари на

банката са 2.61 пъти повече от левовите й задължения към БНБ.

Акционерите недоумяват защо при формиране на решението

си СГС е взел под внимание единствено аргументите на БНБ за несъстоятелността

на Стопанска банка. Изтъква се фактът, че от решението на съда

не става ясно дали магистратите са изследвали доводите, представени

от квесторите и адвокатите на Стопанска банка. Според обжалващите

решението за несъстоятелност акционери този факт поражда

убеждението, че

решението на СГС противоречи на чл. 188

от Гражданскопроцесуалния кодекс, който изисква от

съда пълно и всестранно изясняване на спора след преценка

на всички доказателства и доводите на страните, като се вземат

предвид и настъпилите след предявяването на иска факти, които

са от значение за спорното право. Точно това съдът не е

направил. Този пропуск бе изтъкнат в интервю за в. Банкеръи

от адвоката на Стопанска банка Янчо Трончев.

Акционерите протестират особено остро срещу отказа

на СГС да събере по служебен път данни и факти, които да докажат,

че Стопанска банка няма задължение към Istituto Bancario San Paolo

di Torino (бившата CREDI OP). Софийски градски съд не е уважил

молбата на вещите лица от 9 май 1997 г. за събиране на допълнителни

доказателства по италианския дълг по служебен път. На 20 май СГС

приема заключението на вещите лица, че италианския дълг трябва

да се отпише от балансите на Стопанска банка.

На 18 юли съдът отхвърля решението си от 20 май

ведно със заключенията на вещите лица. Аргументът

е, че експертният извод не се подкрепя от намиращите се

по делото доказателства. А именно съдът е възпрепятствал

тяхното събиране. Какво е тогава основанието му за решението от

18 юли? На всички е ясно, че ако италианският дълг бъде отписан

от балансите на Стопанска банка, тя не само ще бъде платежоспособна,

но нейната капиталова адекватност рязко ще се повиши и банката

автоматични покрива всички изисквания на БНБ.

Това са само част от аргументите на протестиращите

срещу решението на Софийски градски съд. Вестник БАНКЕРЪ

подробно коментира повечето от тези обстоятелства в многобройните

си публикации за Стопанска банка. Без отговор обаче остава въпросът

кой има полза от фалита на Стопанска банка и кой за какви пари

ще сложи ръка на многобройните й вземания от предприятия, повечето

от които са стратегически за България?

Facebook logo
Бъдете с нас и във