Банкеръ Weekly

Общество и политика

ФАЛИРАЛАТА КРЕДИТНА БАНКА ПОВЕДЕ СЪДЕБНА ВОЙНА НА НЯКОЛКО ФРОНТА

Синдиците на фалиралата Кредитна банка Павел Павлов и Господин Кузманов се вплетоха в съдебни спорове с всички действащи и затворени кредитни институции, които имат да си прибират пари от финансовата структура на Мултигруп. А те не са малко. В началото на годината Софийският градски съд гледа делата по възраженията на СЖ ЕКСПРЕСБАНК и на фалиралите БЗК, БАЛКАНБАНК и Добруджанска банка срещу списъка на вземанията от Мулти-банката, приет от синдиците Павлов и Кузманов.


Към групата на недоволните се присъединиха Банка ДСК и фалиралите Стопанска банка и КАПИТАЛБАНК. Делата, заведени по техните претенции, на които синдиците на Кредитна банка присъстваха лично, бяха гледани от Софийския градски съд в един и същи ден - 6 юни.

Случаят с КАПИТАЛБАНК

стана пословичен. Синдиците й Добри Тасев и Тихомир Трендафилов твърдят, че фалиралата Мулти-банка на Илия Павлов дължи 1.59 млн. щ. долара на КАПИТАЛБАНК. Те били оставени там на депозит, но сумата не фигурира в списъка на приетите от синдиците на Кредитна банка вземания.


Още на 17 февруари 2000 г., когато синдиците на Кредитна банка внесоха в Софийския градски съд искова молба за обявяването на Стандарт Принт в несъстоятелност, въпросният депозит стана предмет на разгорещени спорове. Тогава Красимир Стойчев, чиято фирма Трон стои зад Стандарт Принт, заяви, че поема ангажимента да плати дълга на фирмата към Кредитна банка, независимо че според него тази банка му дължи 1.6 млн. щ. долара. Явно бившият акционер и шеф на КАПИТАЛБАНК е имал предвид именно депозита, блокиран във фалиралата банка на неговия събрат от Г-13 Илия Павлов.


Според адвоката Трончев позицията на Кредитна банка е, че вземането на КАПИТАЛБАНК е следствие на счетоводни операции, а не на реално постъпили средства в Кредитна банка. На 6 юни той представи в съда 10 отделни документа като доказателство за това, че пари по особената сметка на КАПИТАЛБАНК не са били преведени. Съдията по делото даде срок на Добри Тасев и Тихомир Трендафилов да се запознаят с материалите и отложи делото за 7 ноември 2000 година.

Банка ДСК атакува

Кредитна банка в три направления. Нейни представители твърдят, че имат да си вземат от фалиралия Мулти-трезор 19.751 млн. нови лв. по два договора - от юли и септември 1996 г., за доверително управление на валутни облигации по ЗУНК. В списъка на приетите вземания от Павлов и Кузманов обаче Банка ДСК фигурира с 14.093 млн. нови лева. Освен това банката претендира, че трябва да бъде призната за кредитор от първия ред, тъй като вземането й е обезпечено с акции на Балканска банка - Скопие. Янчо Трончев - адвокат на синдиците на Кредитна банка, пък смята, че Банка ДСК трябва да е на шести ред, където са всички останали банки. Според него акциите на Балканска банка - Скопие, вече са върнати в Кредитна с обратно джиро, което ще рече, че те не са обезпечение по споменатия договор.


Синдиците на Кредитна банка не приемат претенциите на Банка ДСК и по цесия, с която през 1997 г. затворената Мулти-банка е поела дълг на Кремиковци към тогавашната спестовна каса. Спорната операция е пряко свързана с предоставените за доверително управление валутни облигации по ЗУНК от ДСК. Кредитна банка гарантира, че ще ги върне, като залага в полза на спестовната каса свое вземане от металургичния комбинат. Освен това финансовата институция на Мултигруп поема ангажимента тя да плаща вместо Кремиковци, ако комбинатът не си връща дълга. Договорено е издължаването да стане на три части, но Кредитна банка успява да върне само първата част, преди да бъде затворена. След като на 1 февруари 1999 г. съдът я обяви в несъстоятелност, операцията увисва. Адвокатът на синдиците Янчо Трончев сега твърди, че не е в техните правомощия да довършат цесията.


Юрисконсулт Илиева, която представляваше Банка ДСК на делото на 6 юни, поиска счетоводна експертиза за установяване на действителния размер на вземането на банката от Кредитна банка. Така че и това дело също бе отложено за 7 ноември 2000 година.


За сметка на това обаче

спорът със Стопанска банка

вече почти завърши. На 6 юни съдията приключи делото и синдиците на Кредитна банка чакат неговото решение.


Спорът беше за датата, към която синдиците на Кредитна банка са преизчислили в левове 10 млн. щ. долара, дадени на депозит в Мулти-трезора от синдиците на Стопанска банка Валерия Антонова и Владимир Георгиев. Според адвокат Трончев спорът между двете фалирали кредитни институции е чисто правен. Стопанска банка е включена в списъка на кредиторите на Кредитна банка на шести ред, заедно с всички други банки, тъй като няма обезпечение.


Синдиците Павлов и Кузманов твърдят, че управляваната от тях институция дължи на Стопанска банка 18.075 млн. нови лева. Антонова и Георгиев пък отстояват позицията, че Стопанска банка има да си взема около 18.132 млн. нови лева. Адвокат Трончев коментира за БАНКЕРЪ, че разликата идва от това, че синдиците на Кредитна банка превалутират десетте милиона долара плюс лихвата по тях по курс на БНБ към 12 януари 1999 г., когато е бил отнет лицензът на банката. Синдиците на Стопанска банка пък правят същото изчисление по курс на долара към 1 февруари 1999 г., откогато е съдебното решение за обявяването на Кредитна банка в несъстоятелност.

Facebook logo
Бъдете с нас и във