Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВТИНАТА РАЗПРОДАЖБА НА 3000 ТОНА АВИОКЕРОСИН

По принцип утвърждаването на минималните продажни цени на излишните количества авиокеросин от складовете на Главно управление Държавен резерв и военновременни запаси се прави от нарочна вътрешноведомствена комисия. Тя определя минималните мизи както за износ, така и за вътрешния пазар и естествено, когато горивото е предназначено за експорт, в цената му не се включват дължимите акцизи и ДДС. Последното събиране на споменатата вътрешноведомствена комисия за миналата година се е състояло, както научи БАНКЕРЪ, през ноември. Тогава тя е определила минимална цена на керосина за износ 201 щ. долара за тон, а за вътрешния пазар - 892.50 лв. за тон. През декември комисията не е заседавала, а първото си събиране за 2000 г. е направила на 20 януари. Поводът е бил официалното съобщение за покачването на цената на керосина на Средиземноморската борса и промяната в цените на горивата, направена от Нефтохим. Съобразно тази конюнктура членовете на комисията са определили нови минимални цени на авиогоривото - за износ 249 щ. долара за тон и за вътрешния пазар 848 лв. на тон. В същия ден, 20 януари, за ценовите промени е уведомен и началникът на управлението. Въпреки това на следващия ден, 21 януари 2000 г., на Софийската стокова борса са сключени три договора за продажба на авиокеросин, предназначен за експорт, на цени по 211 щ. долара за тон. Крайни клиенти по тези договори са: американската фирма Абърдийн Интернешънъл, закупила 670 тона на обща стойност 141 370 щ. долара, регистрираната в Кипър Прусия (Овергаз), купила също 670 т керосин за 141 370 щ. долара, и френската компания Ест Маркет, получила 660 тона за 139 260 щ. долара.


И трите договора са сключени на 21 януари, но шефът на Главно управление Държавен резерв и военновременни запаси Димитър Георгиев ги преподписва чак на 11 февруари. Въпреки всичко в крайна сметка е утвърдена по-ниската цена от 211 щ. долара за тон авиокеросин и случайно или не, за изпратените зад граница 2000 тона гориво в сметката на държавния резерв са влезли 76 000 щ. долара по-малко.


По аналогичен начин пада минималната цена на авиогоривото, предназначено за вътрешния пазар. На 28 януари тази година, чрез борсата в София, ЕТ Тони е закупила 500 тона керосин на цена 812.50 лв. за тон, независимо че вътрешноведомствената комисия към държавния резерв е заковала долната граница на 848 лв. за тон. Същия ден на борсата е подписан още един договор, страни по който са държавният резерв и бургаската фирма Порт Юг ЕООД. Тя също е купила 500 тона авиокеросин и също на цена 812.50 лв. за тон.


Две неща правят впечатление в този случай. Първият договор, с ЕТ Тони, е под номер 47, а вторият, с Порт Юг - под номер 116. Което може би трябва да означава, че в един и същи ден между двата договора на Софийската стокова борса са сключени още цели 69 сделки (!?). Не е за пренебрегване и фактът, че договор N116 е преподписан от шефа на държавния резерв месец по-късно - на 28 февруари 2000 година. Освен това неизвестно защо продавачът на практика е проявил различно отношение към двамата купувачи. За ЕТ Тони например неустойката за евентуални неизпълнения от нейна страна е променена с анекс от 3 на 8% върху цената на сделката, а за Порт Юг санкцията от 3% си е останала същата. За бургаския клиент има и други бонификации. С два анекса към основния му договор от 28 януари изпълнението на задълженията му е удължено до 21 април.


Както при каучука, така и при търговията с авиокеросина държавният резерв ползва услугите на един-единствен брокер - Огнян Боржуков. И той, според правилата, е подписал удостоверение, че е уведомен за минималната цена на горивото за вътрешния пазар, която е... 810 лв. за тон. Изглежда, някой случайно е пропуснал да съобщи на брокера, че тази цена, при това официално утвърдена и от началника на управлението Димитър Георгиев, всъщност е 848 лв. за тон. И тъй като става въпрос общо за 1000 тона, се пита кой ще разсее съмненията, че от разликата в размера на 38 000 лв. са спечелили само купувачите?

Facebook logo
Бъдете с нас и във