Банкеръ Daily

Общество и политика

Евростат: България е страната от ЕС с най-много граждани в риск от бедност

През 2019 г. България е била страната с най-голям дял от населението в риск от бедност и социално изключване - 32,5 на сто. За сравнение 21,1 процента от населението на ЕС като цяло са били застрашени от бедност или социално изключване спрямо 21,6 на сто през 2018 година

Според актуалните данни на Евростат страната ни е следвана от Румъния (31,2 процента), Гърция (30 на сто), Италия и Латвия (по 27,3 на сто), Литва (26,3 на сто) и Испания (25,3 на сто).

Най-малък е бил делът в Чехия (12,5 процента), Словения (14,4 процента), Финландия (15,6 процента), Дания (16,3 процента), Словакия (16,4 процента), Нидерландия (16,5 процента) и Австрия (16,9 процента).

Да бъдеш в риск от бедност или социално изключване означава да отговаряш на поне едно от следващите три условия: в риск от бедност след социални трансфери (бедност на доходите), в сериозни материални лишения или да живееш в домакинство с много ниска интензивност на труда.

През 2019 година всеки шести човек в ЕС (16,5 процента от населението) е бил в риск от бедност заради ниски доходи спрямо 16,8 процента през 2018 година.

Румъния е с най-голям дял от населението в риск от бедност поради ниски доходи - 23,8 процента. Следват Латвия (22,9 процента) и България (22,6 процента). Този показател е най-нисък в Чехия (10,1 процента), Финландия (11,6 процента) и Словакия (11,9 процента).

Един на 17 души в ЕС (5,6 процента) е живял миналата година в сериозни материални лишения, което означава липса на ресурси за плащане на сметките, за адекватно отопление или за едноседмична почивка извън дома. През 2018 година показателят е бил на равнище 6,1 на сто. В България е най-голям делът на хората, живеещи в сериозни материални лишения - 19,9 процента. След нея се нареждат Гърция с 16,2 процента и Румъния с 14,5 на сто. Този дял е най-малък в Люксембург (1,3 процента), Швеция (1,8 процента), Финландия (2,4 процента).

Facebook logo
Бъдете с нас и във