Банкеръ Daily

Общество и политика

Европрокуратурата на Кьовеши разширява инструментите си в България

Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши

Агенция „Митници“ обяви, че е утвърдила механизъм, съгласно който ще докладва на Европейската прокуратура информация за престъпления от нейна компетентност. "Механизмът гарантира, че когато при образуването или в хода на водено досъдебно производство, независимо на кой етап, се прецени, че са налице данни за престъпления от компетентността на Европейската прокуратура, същите ще бъдат обработени по съответния ред и ще й бъдат незабавно предоставени", уточняват от митниците. 

В съобщението на агенцията се подчертава, че са въведени и гаранции за бързото обработване, проверка и изпращане "без излишно забавяне", както на данни за престъпни деяния, получени от други държавни институции, организации, граждани, групи от граждани, така и на данни, установени в следствие на изпълнение на функциите и задачите, възложени на Агенция "Митници" по закон.

"Нотификацията на Агенция „Митници“ стана чрез Министерство на правосъдието по искане на Европейската прокуратура. Другите органи, които имат такава нотификация са МВР и Върховната касационна прокуратура. Освен чрез нотифицираните институции гражданите  имат възможност да подават сигнали към Европейската прокуратура и директно", се казва още в съобщението.

По-рано бе обявено, че главният прокурор на Европейската прокуратура (ЕП) Лаура Кьовеши и председателят на КПКОНПИ Сотир Цацаров са подписали Споразумение за сътрудничество между европрокуратурата и комисията. Споразумението цели за бъде ускорен процесът на сътрудничество и обмен на информация, в рамките на установените правомощия на двете институции.

"При разследването на престъпления от компетентността на ЕП, които засягат финансовите интереси на Съюза и са извършени от лица, заемащи висши публични длъжности, органите на Комисията – дирекция „Противодействие на корупцията“, действат под непосредственото ръководство на съответния български европейски делегиран прокурор. КПКОНПИ ще предоставя на Европейската прокуратура пълна информация за установени корупционни престъпления. В споразумението е посочено, че „Комисията информира без ненужно забавяне ЕП за всяко престъпно поведение по отношение на което би могла да упражни своята компетентност“. Европейските прокурори могат да възлагат на антикорупционната дирекция извършването на предварителни проверки, както и да упражняват контрол в тази насока. Предвидено е също, че в хода на вече образувани досъдебни производства ЕП и КПКОНПИ си взаимодействат по реда на НПК и Регламент (ЕС) 2017/1939, като действия по разследването се планират съвместно и могат да се възлагат на служители на дирекция „Противодействие на корупцията“", обясниха от ръководената от Цацаров антикорупционна комисия. 

Освен в наказателното производство, взаимодействието ще се осъществява и при отнемането на незаконно придобито имущество. Европейската прокуратура ще уведомява КПКОНПИ чрез председателя й за всяко повдигнато обвинение, което налага образуването на имуществена проверка. На органите на комисията могат да се възлагат и действия по налагане на запори и възбрани, както и по управление на обезпеченото имущество.

До настоящия момент, от КПКОНПИ са възложени от европейски делегирани прокурори 4 проверки с предмет злоупотреба със средства на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във