Банкеръ Daily

Общество и политика

Европейските региони ще укрепват чрез „интелигентна специализация“

Европейската комисия  предлага нов набор от действия за допълнително подпомагане на европейските региони. Целта е да инвестира в нишите, в които са конкурентоспособни (т. нар. „интелигентна специализация“) и да поощряват необходимите иновации, устойчивост и растеж.

Вчера заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, в чийто ресор са заетостта, икономическият растеж, инвестициите и конкурентоспособността, трябва да се материализира напредъкът в търговията и технологиите. Стратегиите за инвестиции и иновации, които се разработват и прилагат на местно равнище, са ключови в укрепването на регионите. 

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви, че сме навлезли в епоха, в която въздействието на глобалните предизвикателства се усеща първо на местно равнище. "Нашите икономики са в процес на дълбоки промени и този процес е необратим. Но ние можем да помогнем на нашите региони да се сдобият с правилните инструменти за стабилен и траен растеж — интелигентната специализация се състои именно в това.“

Единият е индивидуална подкрепа, съобразена със специфичните предизвикателства в райони, изправени пред индустриален преход: по тяхно искане, някои региони могат да работят в партньорство с екипи от експерти на Комисията с цел укрепване на техния капацитет за иновации, премахване на пречките пред инвестициите, предоставяне на гражданите на необходимите умения и подготовка за индустриалните и обществените промени, въз основа на техните стратегии за интелигентна специализация.

Комисията възнамерява да доразвие този положителен опит с два пилотни проекта. 

Вторият проект е свързан с междурегионалните партньорства за иновации, подпомагани със средства на ЕС: този пилотен проект е вдъхновен от успеха на инициативата „Авангард за нов растеж“ и има за цел да набележи и разработи подходящи за банково финансиране междурегионални проекти, които могат да изградят европейски вериги за създаване на стойност в приоритетни сектори като големите информационни масиви, биоикономиката, ефективността на ресурсите, свързаната мобилност или усъвършенстваните технологии за производство.

Успоредно с това Еврокомисията предлага допълнителни усилия за подпомагане на държавите членки в премахването на останалите пречки за растежа и създаването на благоприятна среда за предприятията. Особено внимание ще бъде обърнато на качеството и открития достъп до публичните научни изследвания, сътрудничеството между предприятията и университетите и съгласуването на местните бази от умения с изискванията на пазара, с помощта на структурите за подкрепа на Комисията.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във