Банкеръ Daily

Общество и политика

Европарламентът с нови предложения за климата

Членовете на Европейския парламент очертаха своите идеи относно дългосрочната стратегия на ЕС за намаляване на емисиите. Това се случи с Резолюция, приета днес с 369 гласа „за“, 116 гласа „против“ и 40 гласа „въздържал се“. Евродепутатите определят само два от осемте сценария, предложени през ноември от Европейската комисия, като осигуряващи реална възможност на ЕС да достигне нетно нула в парникови газове до 2050 г. Тази цел бе поставена съгласно Парижкото споразумение за климата.

Парламентът изрази своята подкрепа за инициирането на демонстрации под формата на училищни стачки, тъй като те повишават осведомеността за климатичните рискове. Членовете на ЕП искат от националните, регионалните и местните власти, както и от ЕС, да предприемат конкретни и бързи действия, за да не превишат стойността от 1,5 ° C климатичен лимит на глобалните температури.

Евродепутатите заявяват, че ЕС трябва да изпрати ясно послание, че е готов да преразгледа своя принос към Парижкото споразумение. Те посочват, че с подходящата подкрепа за най-уязвимите региони, сектори и граждани, преходът към емисии с нетно нула може потенциално да създаде 2.1 милиона допълнителни работни места до 2050 г. в ЕС. Това може да се осъществи посредством създаването на фонд за справедлив преход, който да подкрепя регионите засегнати най-силно от декарбонизацията, като например районите за добив на въглища.

Членовете на ЕП считат, че преходът към нетната икономика на парникови газове ще отвори значителни нови възможности. Те подчертават, че инвестициите в промишлени иновации, цифрови технологии и чисти технологии са необходими за подобряване на растежа, конкурентоспособността и създаването на работни места в нарастваща кръгова икономика и биоикономика. С резолюцията се потвърждава позицията на Парламента да разпределят поне 35% от разходите за научни изследвания в подкрепа на осъществяване на поставените цели в областта на климата.

По време на дискусията „Чиста планета за всички“, проведена на 28 ноември 2018 г., Комисията представи стратегическата си дългосрочна стратегия за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г., включваща осем възможни сценария. Продължава задълбоченото разискване на посоката на бъдещата политика на ЕС в областта на климата и енергетиката. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във