Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОПА ДАВА ПАРИ ЗА ГРАНИЧНИТЕ НИ ПЪТИЩА


Започна подготовката за осъществяването на проектите
за рехабилитация на над 247.791 км от международните подходни
пътни артерии на България. Нарочените за обновяване участъци са
обособени в девет договора за строителство, четири от които ще
бъдат финансирани с 57 млн. ECU от програмата ФАР - Трансгранично
сътрудничество, по финансови меморандуми NN 98 и 99. За останалите
пет вече е осигурен заем от 40 млн. ECU от Европейската инвестиционна
банка.


Целта е с отпусканите от програмата ФАР финансови
средства да бъдат преодолени изолацията и сериозното икономическо
изоставане на граничните райони на България и Гърция както чрез
интегрирането им към по-развитите региони от вътрешността на двете
страни, така и чрез установяване на по-тясно регионално сътрудничество
с най-близките селища на съседната държава.


Изричното изискване на европейските финансови институции
е всички предвидени за ремонт пътища да бъдат част от преминаващите
през наша територия утвърдени международни коридори. По настояване
на Гърция е направено изключение само за финансирането на два
от подходите към предвидените за изграждане три нови гранични
контролнопропускателни пунктове (ГКПП) - Илинден и
Маказа.


Тръжните процедури за всички проекти, финансирани
от програмата ФАР (с изключение на ГКПП Маказа), бяха
открити още на 1 декември тази година. Конкурсните книжа за изготвяне
на оферти ще получат фирми, предварително определени съгласно
изискванията на програмата ФАР.


Най-голямо внимание от всички проекти заслужават
подобренията на подходните пътища към ГКПП Кулата
и към ГКПП Ново село (квартал на Свиленград) - общо
над 138 км, за които са предвидени над 1/3 от всички средства
- 35 млн. ECU. Става въпрос предимно за обновяване на пътното
платно и мостовете и за изграждане на нови качващи ленти. За малко
по-далечно бъдеще - след 2001 г. - е предвидено строителството
на автомагистрала Струма, която ще свързва София със
Солун. На проведената неотдавна в София тристранна среща на министрите
на благоустройството, транспорта и екологията на Гърция, България
и Румъния гръцките представители подкрепиха идеята за магистрала
София - Солун и се наеха да ходатайстват за инвестиции пред финансовите
институции на ЕС.


И България, и Гърция посочват изграждането на новите
гранични пунктове и подходите към тях като приоритетна задача.
ГКПП Илинден ще свърже гр. Гоце Делчев с гръцкия гр.
Драма и ще съкрати с над 300 км връзките между важни икономически
региони като Пазарджишкия и Пловдивския с гръцките Драма, Кавала
и Ксанти. Сега съществуващият второкласен път N19 е асфалтиран
до с. Копривлен, но поради лошото му състояние проектната скорост
от 60 км/ч отдавна не може да бъде постигната. Останалите 13 км
до границата са в още по-окаяно състояние. Предвижда се преобразуването
на тези 13 км в широк асфалтов път с проектна скорост 80 км/ч,
който да издържа и тежкотоварни автомобили до 35 тона.


Отсечката Русе - Димитровград - Кърджали от път N85
съвпада с европейския коридор N9 и е една от основите пътни артерии
в посока север - юг, осъществяваща пътна връзка с автомагистралите
Тракия и Марица и коридор N8. Откриването
на ГКПП Маказа ще съкрати с над 200 км разстоянието
между региони като Димитровград и Кърджали с гръцките Комотини
и Александруполис. В момента се разработва съгласуваният със съседите
проект за изграждане на 42 км път без тунел от Джебел през Подкова
до Маказа. Именно този вариант ще забави проекта с повече от година
- началото на тръжната процедура е предвидена за 1 април 2000
година.


Таблица:


Проекти по програма ФАР - Трансгранично сътрудничество
с Гърция


Участък Път N Дължина Стойност (млн. ECU) Начало
на тръжната процедура Начало на строителството


Финансирани от ЕИБ


1. Владая - Възел Даскалово Е-79 4.820 11.474 15.01.1999
15.05.1999


2. Перник - Дупница Е-79 39.20 20.480 15.01.1999
15.05.1999


3. Перник - Радомир Е-871 17.30 2.811 15.01.1999
15.05.1999


4. Вариант Дервента Е-871 3.500 1.421 15.01.1999
15.05.1999


5. Обход на с. Коняво Е-871 2.720 3.182 15.12.1998
15.04.1999


6. Перник - Радомир (Кървавото) Е-871
0.915 0.632 15.12.1998 15.04.1999


Финансирани от програмата ФАР


7. Дупница - Кулата Е-79 84.02 25.000 01.12.1998
01.07.1999


8. Първомай - Свиленград Е-80/Е-85 64.514 10.000
01.12.1998 01.07.1999


9. ГКПП Илинден II-19 12.983 9.000 01.12.1998
01.07.1999


10. ГКПП Маказа Е-85 17.819 13.000 01.04.1999
01.07.2000

Facebook logo
Бъдете с нас и във