Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОЛЕВИЦАТА МЕЖДУ ЗА И ПРОТИВ

В началото на новата пленарна
сесия лидерът на Евролевицата Александър Томов обяви, че за тях
приоритетни ще бъдат социалните закони и законите, които ще осигурят
преструктурирането на държавната икономика. Управляващите
работят едновременно - констатира той - страхуват се, че собствеността
се разпределя в много тесен кръг, а тежестта от реформата се прехвърля
върху населението и частния бизнес.


Социалната политика е
най-деликатната част от управлението на всяко правителство и Томов
знае това. Няма среща на високо равнище, военна доктрина или международни
преговори, които да вълнуват избирателите повече от равнището
на заплатите и пенсиите, от цената на здравните услуги... Затова
добрите социални решения винаги са спомагали за затвърждаване
на политически позиции сред електората. Издигайки социалния елемент
като приоритетен за своята парламентарна група, Евролевицата би
могла само да спечели. Формулираната от Петя Шопова амбиция да
се предлагат по-добрите решения осигурява образа на
добрата опозиция или поне на по-добрата опозиция. От друга страна,
в условията на преход няма по-изгодна роля от тази на правителствен
критик в сферата на социалните решения. Лидерите на Евролевицата
превърнаха в свой предизборен знак символа на надеждата - бялата
лястовица. В зимните месеци на 1997 г. той беше първото свидетелство
за намеренията на формацията да бъде коректив най-вече в сферата
на социалната правителствена политика. Ако този избор бъде реализиран
успешно, той може да донесе на Евролевицата политическо бъдеще,
което се простира по-далеч от следващите парламентарни избори.
Тя заложи на онази част от електората на БСП, която социалистите
разочароваха с управлението си, но недотам, че да избере рязката
преориентация в политическото пространство, и достатъчно консервативна,
за да подкрепи имена като Александър Томов и Петя Шопова, чието
политическо минало нееднозначно се свързва с това на партията
майка. Това предопредели и основната задача, която Томов постави
пред екипа си - ясна и категорична граница между Евролевицата
и БСП. От грешките на едно управление по традиция се извличат
не само поуки, но и ползи. Ето защо още в първите дни от политическия
си живот формацията заяви своя социален ангажимент към обществото.
По нейно настояване в приетата от 37-ото Народно събрание декларация
за национално съгласие бе включен принципът за справедливо разпределение
на тежестите на реформата. Днес Александър Томов настоява, че
тази част от документа остава неизпълнена. В името на по-добрите
решения депутатите от Евролевицата предложиха на колегите
си в парламента сътрудничество по определени законопроекти. Търсенето
на подкрепа отвън би трябвало да означава, че формацията е единна
отвътре и че позицията й по предлаганите законодателни идеи ще
бъде експертна, а не политическа. Така Томов лесно би могъл да
постави разграничителна черта между себе си и политическото си
минало, от една страна, и между себе си и управляващото мнозинство,
от друга.


Той избра формула, според
която неговата формация не е нито категорично против
едните, нито категорично за другите. Политическите
му решения никога не са крайни и причината за това може би е в
обстоятелството, че Евролевицата трябваше, първо, да изгради облика
си на парламентарна и едва след това на политическа сила. Много
вероятно е нейният път към политическо дълголетие да минава през
активната социална позиция и през ничията територия между за
и против.

Facebook logo
Бъдете с нас и във