Банкеръ Daily

Съдът на ЕС реши:

Евроимунитетът на централните банкери не важи извън органите на ЕЦБ

Наказателен орган, който разследва действия на управител на централна банка на държава членка и установи, че те очевидно не са осъществени при изпълнение на служебните му задължения, може да продължи производството си срещу този управител, тъй като имунитетът му по отношение на съдебни производства не важи. Тоест - ако централен банкер извърши измама, участва в корупционни сделки или в схеми за пране на пари, функционалният му имунитет автоматично пада.

 

Решението на Съдът на Европейския съюз бе взето по отправено до него преюдициално запитване от страна на латвийски съд, пред когото се разглежда делото срещу ексгуверньора на Централната банка на Латвия Илмарс Римшевич. Той беше арестуван през февруари 2018 г. от служители на латвийската антикорупционна агенция като част от най-големия банково-корупционен трус в страната. 

Операцията бе проведена веднага, след като САЩ поискаха пълно изолиране на ABLV - най-голямата независима частна банка в Латвия, от американската финансова система. Искането бе подплатено с данни, че тази банка е участвала не само в изпирането на милиарди долари от корупция и организирана престъпност в Русия, Украйна и Азербайджан, но е "замесена" и в

програмата на Северна Корея за междуконтинентални балистични ракети.

До ареста си Римшевич беше несменяем управител на Латвийската централна банка в продължение на 16 години и караше своя трети 6-годишен мандат. На 1 януари 2004 г. той влезе в Управителния съвет на Европейската централна банка, а през май стана член на нейния Генерален съвет.

Преди да гръмне "бомбата" с ABLV, Латвия беше разтърсена от още един подобен скандал - внезапното рухване и аварийното спасяване на банка "Parex", която местните медии също описаха като "пералня на руската мафия".

През юни 2018 г. латвийската прокуратура повдигна обвинения срещу Римшевич за приемане на два подкупа във връзка с процедурата за пруденциален надзор върху латвийска банка, както и за изпиране на получените при единия от тези подкупи пари. Но, понеже мандатът му като член на Управителния съвет на Европейската централна банка приключваше през декември 2019 г., Районният съд на Рига попита Съда на ЕС дали гуверньорът Римшевич се ползва от имунитета в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, или

може да бъде разследван и съден като обикновен човек.

В решението си съдът в Люксембург посочва на първо място, че всички управители на централни банки на държавите членки на ЕС са членове на генералния съвет на ЕЦБ. А гуверньорите от държавите членки, чиято парична единица е еврото, са членове и на Управителния съвет на ЕЦБ.

Протоколът за привилегиите и имунитетите се прилага спрямо ЕЦБ, членовете на нейните органи и редовите й служители. Следователно клаузите на този протокол са приложими за управителите на централните банки на държавите членки, защото те са членове най-малко на един от орган на ЕЦБ. Имунитетът е функционален, т.е. те не могат да бъдат разследвани и съдени за действия във връзка с изпълнение на служебни задължения, и "покрива" гуверньорите дори след изтичането на мандатите им.

Съдът на ЕС напомня обаче, че Протоколът за привилегиите и имунитетите по отношение на съдебни производства се предоставя единствено в интерес на Съюза. Както и че в изпълнение на този принцип всяка институция на ЕС се задължава да отнеме този имунитет, когато смята че отнемането му не противоречи на интересите на Съюза.

"Когато органът, който провежда наказателното производство, установи че съответните действия очевидно не са осъществени от този управител на централна банка при изпълнението на служебните му задължения на член на орган на ЕЦБ, производството срещу него може да продължи, тъй като

имунитетът по отношение на съдебни производства не се прилага.

Това се отнася и за извършени от управител на централна банка на държава членка действия за измама, корупция или изпиране на пари, тъй като тези действия по презумпция са извън обхвата на задълженията на длъжностно лице или друг служител на Съюза.

В случай обаче че на някой етап от наказателното производство установи, че съответните действия на управителя са осъществени при изпълнение на служебните му задължения на член на орган на ЕЦБ, националният орган трябва да поиска отнемане на имунитета му по отношение на съдебни производства", мотивира се Съдът на ЕС.

Исканията за отнемане на имунитета трябва да бъдат уважени, освен ако се установи че интересите на Съюза не допускат това. Спазването на това разпределение на правомощията подлежи на контрол от Съда на ЕС в Люксембург, който може да бъде сезиран с иск за установяване на неизпълнение на задължения по чл. 258 от Договора за функциониране на ЕС. Тоест - ако националните органи не са изпълнили задължението си да се консултират със съответната институция на Съюза при невъзможност разумно да изключат всяко съмнение за приложимост на имунитета по отношение на съдебни производства.

В случай, че компетентната институция на Съюза откаже да свали имунитета на разследвания гуверньор, отказът може на свой ред да бъде предмет на преюдициално запитване до Съда на ЕС или дори на пряк иск от съответната държава членка. 

По въпроса за обхвата на имунитета, Съдът на ЕС уточнява, че той

допуска всички действия по наказателно преследване,

и в частност - по разследване, събиране на доказателства и връчване на обвинителен акт.

Допустимо е използване на доказателства, събрани както в хода на полицейското или съдебното разследване, така и в други производства с предмет различни, необхванати от имунитета действия, или които са насочени срещу трети лица.

А всяка злоупотреба с наказателно преследване за действия, които не са обхванати от този имунитет, преследваща оказване на натиск върху съответния служител, категорично нарушава принципа на лоялно сътрудничество, закрепен в Договора за функциониране на ЕС.

Вместо заключение

През август управителят на БНБ Димитър Радев посочи изрично кризата с ABLV в парламентарната комисия "Магнитски". Гуверньорът заяви, че латвийската банка е била включена в санкционния списък на Вашингтон, тъй като не е спазвала американските санкции срещу Северна Корея, след което в рамките на 10 дни е била обявена в несъстоятелност. Именно с опасността от санкции Радев защити предприетите от банковата ни система превантивни мерки във връзка с наложените от САЩ по глобалния закон "Магнитски" санкции срещу Делян Пеевски, Васил Божков, Илко Желязков и свързани с тях търговски дружества.

Facebook logo
Бъдете с нас и във