Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОФОНДОВЕТЕ МОЖЕ ДА НИ ЗАГЪРБЯТ ПРЕЗ 2001-А

Парите от предприсъединителните фондове светят примамливо пред правителството и излъчват надежда, че много дупки в изтормозеното българско битие ще бъдат запушени. Затова намериха място и в актуализираната правителствена Програма 2001. Много вероятно е обаче през тази година страната ни да не усвои голяма част от определените за България средства. Бюджетите на ФАР, САПАРД и ИСПА са определени до 2006 г., като сумите са еднакви за всяка година.


Тазгодишните бюджети на ФАР и ИСПА са за около 100 млн. евро, а на САПАРД - 50 млн. евро. Според правителствени източници България ще успее през тази година да оползотвори изцяло само парите от ИСПА, които са предназначени за проекти в областта на транспорта и околната среда. Те отдавна са уточнени и ще бъдат изпратени за одобрение в Брюксел до средата на годината. В областта на транспорта ще бъде подкрепена рехабилитацията на отсечките Казанлък-Стара Загора, Ботевград-София, Сливен-Бургас, Видин-Монтана. Ще бъдат изградени станции за пречистване на отпадни води в Стара Загора, Хасково, Пазарджик и Димитровград.


По програмата САПАРД през тази година няма да има много одобрени проекти, но за радост няма да изгубим средствата, каквато интрига бе заплетена през последните няколко дни. В Брюксел е било решено, че задължението за връщане на неизразходените суми в края на всяка година ще се прилага едва след средата на 2001 година. Причината за това решение е невъзможността бързо да се създаде обслужваща агенция по САПАРД. Във високите етажи на властта през последните седмици се плетат интриги с цел Министерството на земеделието и горите и в частност фонд Земеделие да не се занимава с изграждането на тази структура. Като основание за това се изтъква несъществуващо писмо от Брюксел, в което се твърдяло, че фонд Земеделие има лош публичен имидж. Офанзивата на някои чиновници от Министерския съвет се е оказала неуспешна и агенцията ще бъде изградена до края на юни. Нейното сертифициране ще бъде извършено от Държавен финансов контрол съвместно с една от петте големи одиторски компании. Агенцията ще бъде независима структура в рамките на фонд Земеделие.


По програмата ФАР със сигурност ще бъдат усвоени средствата по правителствените проекти за сближаване на законодателството ни с това на Европейския съюз и за изграждането на съответните институции (общо 70 млн. евро). Не е ясно обаче какво ще стане с 30-те млн. евро, определени за инвестиции в регионални проекти за селищата около Пловдив и Видин. Институциите в Брюксел все още не са одобрили предложената от наша страна процедура за утвърждаване на проектите. Надеждите са това да стане преди юли, защото традиционно август е месец на ваканциите в цяла Европа.


Всяка община трябва да състави добър план за развитие и е препоръчително проектите да обхващат няколко общини. Но една такава разработка струва не по-малко от 10 хил. лв. - сума, която твърде малко общини от регионите на Видин и Пловдив могат да си позволят. А ФАР не заплаща разходите по съставянето на програмите. Така надеждите за големите европейски пари, които ще допринесат за съществения икономически ръст, явно за пореден път ще се отложат поне с година. Фактът, че в началото на 2001 г. се задават парламентарни избори, е знак за това, че ако структурите, нужни за одобряване на проектите от предприсъединителните фондове, не бъдат готови до края на тази година, то те няма да действат и през следващата. За жалост у нас лошите прогнози почти винаги се сбъдват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във