Банкеръ Daily

Общество и политика

Евродепутат алармира за закъснения в издаването на формуляр U1 за трудовия стаж на граждани на ЕС

Българският евродепутат от ЕНП/ГЕРБ Емил Радев алармира за сериозни закъснения в издаването на формуляр U1 по отношение на трудовия стаж на граждани на Европейския съюз.

„В някои държави, сред които и Кипър, много български граждани са изправени пред невъзможност да се възползват от своите права по Регламент 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване”, отчита Емил Радев и в писмен въпрос до Европейската комисия настоява да се посочат мерките, които ще се предприемат, за да се реши този проблем.

По думите му според разпоредбите на регламента лица, които са придобили права за безработни в една държава-членка, биха могли да отидат в друга страна от ЕС и да получават помощи за безработни. Правата и размерът на обезщетението им се определят съгласно правилата на новата страна, като се вземат предвид периодите на работа в чужбина. За доказване на продължителността на тези периоди се издава формуляр U1.

"В съответствие с принципа за добра администрация властите трябва да отговарят в разумен срок на всички запитвания и да предоставят всякаква информация, необходима за упражняване на предоставените с регламента права на гражданите”, припомня евродепутатът и отправя питане до Европейската комисия дали закъснението при издаване на формуляра е нарушение и представлява ли препятствие за свободното движение на работници в ЕС.

„Регламент (ЕО) №883/2004 за координация на системите за социална сигурност не определя никакви срокове за обмен на информация между държавите-членки”, се посочва в отговор от името на Европейската комисия, като се уточнява обаче, че в случаи на несъответствие с принципа на добра администрация възникналите казуси могат да бъдат отнесени до Административната комисия за координация на системите за социална сигурност. Този орган е съставен от представители на държавите-членки, подпомагани при необходимост от експерти, и се занимава с всички административни въпроси, произтичащи от тълкуването на регламента.

„Благодарение на въвеждането на системата за електронен обмен на данни за социалната сигурност обменът между институциите се увеличава, включително в случаи, свързани с обезщетения за безработица на мобилни граждани”, отбелязват от Европейската комисия. В отговора, изпратен до Емил Радев, се допълва, че „наскоро създаденият Европейски орган по труда ще помага на националните органи да си сътрудничат за ефективното прилагане на правилата, по-специално във връзка с трудовата мобилност, включително правилата за координация на социалната сигурност”.

Facebook logo
Бъдете с нас и във