Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОБАНК СЕ ОТЧИТА ПРЕД АКЦИОНЕРИТЕ

На годишното си общо събрание в петък - 24 април, акционерите на ЕВРОБАНК ще изслушат доклада на съвета на директорите за дейността на банката през миналата година. Очаква се да бъде одобрен отчетът на одиторите и да се вземе решение за разпределяне на собствените резерви на ЕВРОБАНК за 1997 година. Най-вероятно те ще отидат за покриване на загубата за минали години. Както е известно, новите собственици от Истрокапитал, които закупиха 92% от поставената под особен надзор банка МОЛЛОВ, наследиха и значителна загуба, която в по-голямата си част вече е погасена.


През миналата година ЕВРОБАНК е отпуснала нови кредити на обща стойност 4.4 млрд. лева. От кредитната институция твърдят, че предоставените заеми са само краткосрочни - до една година, и редовно се обслужват. Банката отчита и изключително висока капиталова адекватност - 25.51 процента.


В края на декември 1997 г. ЕВРОБАНК е успяла да привлече средства от граждани и фирми за над 17 млрд. лв., а от финансови институции - над 5 млрд. лева. Общият размер на парите в каса, по разплащателни сметки и ДЦК е около 10.7 млрд. лв., което означава 55% от всички привлечени средства. Близо 6 млрд. лв. са вложенията на ЕВРОБАНК в други кредитни институции. Или, с други думи, над 85% от всички привлечени средства са бързоликвидни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във