Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОБАНК ПРАВИ ПРОМЕНИ В СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ СИ

Всички досегашни членове на СД на ЕВРОБАНК са одобрени от Банков надзор съгласно Наредба N20 за издаване на сертификати. Изключение прави само сегашният изпълнителен директор Бисер Митриков, който не отговаря на изискването за необходимия стаж в банковата система. Бисер Митриков обаче ще получи сертификат за член на СД на банката. Предполага се, че той ще стане прокурист на кредитната институция. Всъшност ако има някакви изненади на свиканото за днес (22 декември) общо събрание на акционерите на ЕВРОБАНК, те ще са именно при разглеждането на тази трета точка от дневния ред - избор на нови членове на съвета на директорите.


По предварителна информация събранието ще направи промени в устава на кредитната институция. Първото изменение е свързано с привеждането на капитала в съответствие с изискванията на новия Закон за банките, като всяка една акция на приносител ще бъде заменена с една поименна акция. Както е известно, новите разпоредби задължават акционерите да притежават само поименни акции.


На събранието ще се приеме и бюджетът на новосъздадената служба за Вътрешен контрол на банката.


Реално внесеният капитал на ЕВРОБАНК е 10.704 млрд. лева. Деветдесет и два процента от него са собственост на Истрокапитал. В момента капиталовата й адекватност е 16.54 процента. Тя ще се увеличи значително след извършване на ревалоризацията на активите - прогнозира г-н Митриков. През октомври и ноември кредитната институция отчита 50-процентно нарастване на привлечените средства от граждани и фирми.


За близо деветмесечната си дейност ЕВРОБАНК е отпуснала кредити на обща стойност 3.3 млрд. лева. По думите на г-н Митриков те са краткосрочни - до една година, и нито един от тях не е класифициран като голям. Освен това близо 1 млрд. лв. от раздадените кредити са вече издължени. Над 30% от заемите са обезпечени със залог на валута и около 35% - с ипотека.


Новите собственици на бившата банка МОЛЛОВ успяха да съберат голяма част и от просрочените кредити, наследени от бившето ръководство. Досега от тях са погасени повече от 4 млрд. лв., като Бисер Митриков подчерта, че нито един от старите заеми не е несъбираем. Доказателство за това са сключените в началото на декември споразумения със схеми за погасяване на още два стари кредита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във