Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОБАНК ПОСЕГНА КЪМ ЗЪРНОТО


Петнадесет милиона лева кредит получиха от ЕВРОБАНК
две земеделски кооперации срещу зърно, складирано в лицензирани
складове. С това банката се включи в демонстрационния проект по
програмата Маркетинг и съхранение на зърно на организацията
АCDI/VOCA. За участие в него са определени три зърнобази: Камел
АД - Каварна, Устрем- Русе, и Зърнени храни
АД - Силистра. Сумите са дребни - 10 млн. лв. за едната
кооперация и 5 млн. лв. за другата, тъй като това е експериментален
проект - уточни Надежда Йотова от клона на ЕВРОБАНК в Силистра
- но пък за призводителите подобно кредитиране е изгодно, защото
докато изчакват приемлива цена да продадат стоката си, могат да
започнат новата кампания. Ако кооперациите не се издължат
в определения тримесечен срок, банката продава залога и си покрива
сумите. Обезпечителната стойност, приета в договорите, е 70% от
цената на зърното.


Целта на проекта е да се демонстрира на практика
схемата за безналична търговия чрез складови записи, заложена
в Закона за съхранение и търговия със зърно. Складовите записи
ще бъдат елемент от търговията на капиталовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във