Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕВРОБАНК ПОИЗПРАВИ СНАГА

Без каквито и да било изненади премина годишното общо събрание на ЕВРОБАНК миналия петък. Съобщено бе, че по международните стандарти банката приключва 1997 г. с нетна печалба в размер на 21 млрд. лева. По националните счетоводни стандарти обаче тя отчита загуба от 7.196 млрд. лева. Основната причина за този резултат са заделените провизии по кредити, отпуснати по времето на Валентин Моллов.


Когато Истрокапитал закупи бившата банка Моллов през април 1997 г., разходите за провизии възлизаха на 15.52 млрд. лева. Сега загубата е намалена драстично благодарение на факта, че успяхме да съберем част от просрочените кредити - коментира Ян Тушим, председател на съвета на директорите и изпълнителен директор на банката.


Акционерите на ЕВРОБАНК гласуваха преоценъчният резерв от ревалоризацията на активите към 31 декември 1997 г. в размер на 5.383 млрд. лв. да бъде използван за покриване на оставащата загуба. Очаква се тя да бъде сведена до близо 1.5 млрд. лева.


В края на декември миналата година вземанията на ЕВРОБАНК от банки и финансови институции са около 5.806 млрд. лв., а от нефинансови институции след начисляване на необходимите провизии - 4.345 млрд. лева. Банката отчете и висока капиталова адекватност - 25.51%, при норматив - 8 процента.


Привлечените от нея средства в края на декември 1997 г. са над 20.863 млрд. лева. От тях 4.407 млрд. лв. са от банки и финансови институции и 16.455 млрд. лв. от граждани и фирми. На практика привлечените средства заемат близо 67% от пасивите на банката, а собственият капитал - 29 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във