Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕС съфинансира проекти в здравеопазването

Европейският съюз ще съфинансира с над 18 млн. евро осем проекта за тази година, съобщават от здравното министерство. Парите се отпускат за изпълнението на Третата многогодишна програма на общността в областта на здравето в периода до 2020-а. С този документ се цели подобряване на здравето на хората в Европа, като се насърчава сътрудничеството между държавите членки на общността за подобряване на политиките в тази област. А с приетия нов регламент по програмата се предвижда участието в съвместни действия да става между предварително номинирани от всяка страна участници.


Само за 2014-а са планирани грантови схеми за съфинансиране в осем сфери. Първата, която се предлага, е хранене и физическа активност (с 1.2 млн. евро подкрепа от Евросъюза), а сред другите по-важни са тези за ХИВ и превенция на коинфекциите (3 млн. евро), за деменция (1.5 млн. евро). Също така значителни средства са заделени за справяне с опасните отпадъци (3.5 млн. евро) и за подкрепа за Мрежата по електронно здравеопазване (2.4 млн. евро).


Парите ще бъдат предоставени на избраните участници посредством директни грантови схеми чрез Изпълнителната агенция "Потребители, здраве и храни", която е отговорна за програмата "Здраве за растеж". Финансовото участие на ЕС е 60% от общите допустими разходи по всеки проект, като при особена полза може да достигне 80 на сто.


Оставащата част (съответно 40 или 20%) се поема от основния или асоциираните партньори. Допускат се за участие научни и здравни институции, университети и други висши учебни учреждения, както и неправителствени организации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във