Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕС, САЩ и Канада търсят общо решение за критичната инфраструктура

Експерти от ЕС, САЩ и Канада проведоха среща в София, на която обсъдиха готовността за ефективен отговор на съвременните предизвикателства по отношение защитата на критичната инфраструктура. Ограничаване на уязвимостта и повишаване на устойчивостта на критичната инфраструктура е една от основните цели на ЕС през последните години. Тази комплексна задача обаче изисква съвместни усилия не само на европейско, но и на световно равнище – около това становище се обединиха делегатите при разглеждане на ключови въпроси и перспективи. В това отношение бе подчертано значението на пряката оперативна подкрепа, обмена на информация и добри практики, разширяването на публично-частните и други стратегически партньорства, както и изследването и развитието на технологиите.

„Задачата ни е да осигурим адекватно ниво на защита и в максимална степен да ограничим негативните последици за обществото и гражданите. Откритият обмен на опит и практики ще има добавена стойност за всички страни и ще спомогне както за по-нататъшното развитие на сътрудничеството в тази област, така и за намиране на най-адекватните отговори на общите предизвикателства“, каза при откриване на срещата заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер. Той посочи, че диалогът в рамките на редовните експертни заседания на ЕС, САЩ и Канада относно защитата на критичната инфраструктура е от първостепенно значение за постигане на съвместните цели.

Представители на Европейската комисия, на Министерството на вътрешната сигурност на САЩ и на посолството на Канада в България откроиха съществени фактори за обезпечаване на критичните инфраструктури и разработване и прилагане на общи подходи в тази област – готовност, взаимно обучение, споделяне на идеи и практики от световна гледна точка. Фокусирайки дискусиите върху съвременните предизвикателства като хибридни заплахи, сравнението на кибер и физическите заплахи, както и законодателството за защита на критичната инфраструктура, експертите подчертаха значението на силната международна ангажираност за постигане на осезаеми резултати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във