Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕР СОФИЯ СЕ НАМЪРДА И В ХЕЛИ ЕР

Трудна работа е приватизацията на българско държавно авиационно дружество. След мъчителния опит с авиокомпания Балкан в края на миналата година тази констатация нагледно се потвърждава и от раздържавяването на Хели ер - САУ. Все пак не може да се отрече, че във втория случай сбогуването с държавата бе подготвено отдалеч и бе изпипано много по-добре.


Първите стъпки за раздяла са направени още на 8 април 1998 година. Тогава Софийският градски съд регистрира вливането на държавната авиокомпания - Флайт Сервиз ЕООД, във ВСАУ - Хели ер ЕООД. Вливането е пълно, при условията на универсално правоприемство, както е посочено в съдебния регистър. Заедно с тази операция е записано и увеличението на капитала на ВСАУ - Хели ер - от 124.070 нови лв. на 138.453 нови лв., и промяна на името на новосформираното дружество на Хели ер - САУ ЕАД.


На 21 септември миналата година е регистрирано ново увеличение на капитала до 160 хил. лева. А на 23 същия месец бившият транспортен министър Вилхелм Краус подписва заповед за обявяване на публично оповестен конкурс за продажбата на 128 000 акции, представляващи 80% от Хели ер САУ.


На 30 ноември 1999 г. е подписан и договорът за приватизация с фирмата победител в проведения търг - това е създаденото специално за участие в конкурса РМД Хелитранс АД. То е регистрирано с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 10 лева.


Бързото приключване на приватизационната процедура, и то 20 дни преди Вилхелм Краус да сдаде поста си, поражда нездрави съмнения за продажба под масата. Мога да гарантирам - заявява обаче пред БАНКЕРЪ Валентин Гълъбов, шеф на управление Структурна реформа в Министерството на транспорта и съобщенията - че това беше една от най-прозрачните сделки. Освен в Държавен вестник конкурсът беше обявен и в ежедневниците Демокрация, Стандарт и Новинар. Седем фирми закупиха тръжната документация, пет от тях поканихме с писма, тъй като още преди обявяването на процедурата бяха заявили своя интерес. В крайна сметка, категоричен е Гълъбов, от подадените две оферти, тази на РМД-то Хелитранс АД и Хорнит еър ЕООД, е спечелила по-добрата.


За 80% от капитала на авиокомпанията Хелитранс АД е предложило 1.820 млн. долара. Според мен това е една прекалено висока цена, тъй като фирмата през последните години беше декапитализирана - твърди изпълнителният директор и съсобственик на Хели ер Георги Спасов. - Но тъй като нямахме право да губим, трябваше да я дадем. Десет процента от цената платихме авансово, а останалите пари ще внасяме равномерно през следващите девет години. Хубавото е, че 50% могат да се плащат с ДЦК.


Закупени са сгради, два хангара, заедно със земята, на която са построени - част от северния район на летище София, както и четири хеликоптера Ми-8, един карго самолет Ан-26 и един бизнессамолет Чесна-421 С. Но всичко това е много амортизирано - обяснява Спасов. - Сградите са строени от германците още през 1935-1937 г. и просто плачат за ремонт. По-голямата част от авиопарка също е и морално, и физически остарял.


Защо ли тогава купувачът се е изръсил с толкова пари? Това че сградите са строени от германците, па макар и преди войната, не е минус, а плюс - германците и преди, и сега, строят като хората. А и освен постройките и авиопарка Хели ер притежава нещо далеч по-ценно - завоювани стабилни пазари. Завоювани през последните шест-седем години благодарение и на личните мениджърски качества на Георги Спасов. Така че грешка няма.


По-любопитното е друго - на проведеното на 15 февруари тази година общо събрание на купувача - Хелитранс АД, са гласувани две важни решения: първото е за увеличаване на капитала му от 50 хил. на 150 хил. лв., а второто - че 30% от увеличения капитал стават собственост на известната авиокомпания за товарни превози Ер София. Новият член на РМД-то ще се представлява от президента на Ер София Лилян Тодоров.


Не зная за никакви промени - каза Валентин Гълъбов от транспортното министерство. - Но щом те засягат само РМД-то, а не приватизираното дружество, за което има забрана за продажба на акции, и щом новото дружество е закупило под 33% от акциите на РМД-то, това означава, че нарушение няма и всичко е направено съгласно Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.


Напоследък Хели ер се специализира все повече в участието и печеленето на търгове, организирани от ООН, за доставки на хуманитарна помощ в различни части на света. В този смисъл новият член на РМД-то - Ер София, ще свърши добра работа. Колкото до дейността на компанията в България, пазарът ще покаже какво ще правим отсега нататък - отбелязва Георги Спасов. - По принцип ни интересуват чартърите, но в този сектор има и други авиокомпании. Ще изчакаме да се открият празни пространства и за нас. Иначе гледаме да стоим далеч от Балкан и да не влизаме в конкуренция на българския пазар.


Нелоша тактика на изчакване, като се има предвид, че националният ни превозвач Балкан държи половината от този авиопазар. Изразено в пари в момента, това означава около 50 млн. щ. долара.

Facebook logo
Бъдете с нас и във