Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕР ПРИСТА - ВТОРА СЕРИЯ НА УЖИЛВАНЕТО ПО НАШЕНСКИ

Държавната авиокомпания Ер Приста ЕООД - Русе, е тотално ограбена; дружеството е абсолютно неплатежоспособно; банковите му сметки непрекъснато се запорират или по искане на местната данъчна администрация, или от съдебно-изпълнителните органи. Критичното финансово състояние на Ер Приста принуждава кредитори и доставчици да предявяват съдебни искове за безспорните си вземания. Наред с тях към дружеството са заведени искове и за задължения, които са спорни и биха могли да бъдат отхвърлени от съда. Обраната до шушка авиокомпания обаче не разполага със средства дори да организира ефикасна адвокатска защита на своите (държавните) интереси.


Съсипването на добре работещата и печеливша авиокомпания Ер Приста започва преди повече от две години и приключва с уволнението на бившия й вече управител Георги Кьосев през март 1998 година.


Броени дни след назначаването на новия управител Виталий Андреев той настоява пред териториалното управление на Държавен финансов контрол в Русе да инспектира дружеството. Цели 62 работни дни главният финансов ревизор Симеон Пенчев се поти над сметките на фирмата и на 26 юни благополучно приключва обследването. Ревизията обхваща период от 1 април 1996 до 30 април 1998 година. Само съставянето на ревизионния акт отнема на ревизора няколко дни.


Ревизията стига до впечатляващи (за мащабите на дружеството) изводи.


Проверката на договорите за отдаване под наем на самолети на т.нар. мокър лизинг (заедно с екипажите), сключени със суданската фирма AGROCHEM, показва тотално неизпълнение на заложените в тях клаузи


във вреда на авиокомпанията


Африканците наемат нашите самолети, за да обработват с химикали засети площи с памук и жито. Предварителното проучване на пазара в Судан сочи, че най-ниската цена за химическа обработка на един федан (4.2 дка земна площ) е 0.80 щ. долара. Факт, който се потвърждава и от изпратеното писмо до Министерството на транспорта. Със същото писмо управителят Георги Кьосев е издействал разрешение за започване на работа в африканската държава.


Нарушавайки задълженията си, посочени в договора му за управление, бившият управител е сключил анекси към основните договори с представителя на AGROCHEM при финансови условия, увреждащи интересите на дружеството... в резултат на които неплащането на 135 906.86 щ. долара са се превърнали в несъбираеми вземания за ревизираното дружество, като същите към момента на приключването на ревизията представляват непогасени задължения - пише в ревизионния акт Симеон Пенчев.


Чрез допълнително сключените анекси Кьосев се е съгласил самолетите да работят под палещото африканско слънце за четирикратно по-малка цена - вместо най-ниската тарифа от 0.80 долара, представена и пред ведомството на министър Вилхелм Краус, за 0.19 долара на федан! Днес тази подробност прави абсолютно излишно завеждането на какъвто и да било иск срещу местната фирма пред суданския арбитраж. Но още по-впечатляващо е, че в нито един от анексите не е направен дори и опит да се посочи някаква причина, налагаща това


драстично сваляне на цената


която предварително е била договорена, а и подписана!


Очевидната липса на стопански смисъл за Ер Приста от така сключените анекси, както и обстоятелствата, при които са сключени, са основание да се смята, че подобни действия са извършени изцяло в интерес на чуждестранната фирма и в ущърб на ревизираното дружество - е отбелязано в ревизионния акт.


Безграничната любов към суданския контрагент обаче не свършва само с четирикратното сваляне на цената: Ер Приста е ужилена и с други 19 851 долара, удържани от суданците като 18% лихва върху фактурната стойност на закупени ULV системи (за малообемно пръскане), за заплати на втори пилоти (местни хора) и 5% данък върху оборота. Сумата е удържана от AGROCHEM, тъй като в основния договор не е записано за чия сметка ще са възникналите извънредни разходи. А за тях добре се е знаело в Ер Приста при дългогодишната работа на авиокомпанията в Африка.


Според сегашния управител Виталий Андреев при натрупания опит от миналото, изнасянето на самолети в чужбина е ставало с ясното съзнание, че връщането им обратно ще е технически трудно и икономически нецелесъобразно. Излиза, че реално самолетите никога повече няма да летят над български нивя.


За период от три години начислените данъци върху изплатените заплати (ДОД, ДОО и ПКБ)


изобщо не са внасяни в бюджета


Сумата, главница плюс лихви, в момента възлиза на над 48 млн. лева. Други 54 млн. лева пък изобщо не били начислявани като данъци върху изплатените у нас заплати на изпратените в Судан хора.


От извършени сделки с авиобензин между бившето ръководство на Ер Приста и няколко софийски фирми русенската авиокомпания е влязла вътре с 25.336 млн. лева. Сложна триъгълна операция по източване на средства представлява и сключеният на 5 януари 1996 г. договор за заем. С него частното лице Мадлина Нешева е предоставила 67 038 долара заем на частната русенска фирма Конверс еър инвестинг (в която собственик/съдружник е съпругата на г-н Кьосев, както е записано в ревизионния акт), а тя от своя страна пък го предоставя като заем, но увеличен с 91 долара, на Ер Приста.


Със споразумителен протокол към договора частната фирма прехвърля задължението си по погасяването на заема на Ер Приста. Към 1 август 1997 г. (след 18 месеца) авиокомпанията връща главницата плюс лихва в размер на 7849 долара, която според ревизора е във вреда на Ер Приста.


Незаприходяването на постъпления


е другият начин за ограбване на авиокомпанията. Само от проверката на счетоводна сметка 411 Клиенти финансовият инспектор е открил липсата на 27.308 млн. лева - сума, събрана от фирмата, но незаприходена в левовата каса на Ер Приста.


Други 5000 долара пък, преведени от суданския контрагент Кемал М. С. Ел Джак, били внесени в касата със закъснение от десет месеца. Пропуснатите ползи от лихви за този период са изчислени на 9.776 млн. лева.


Бившият управител Георги Кьосев е бъркал и директно във валутната каса на управляваната от него авиокомпания. Точно 11 595 долара е изтеглил той като служебен аванс, но поне до приключването на ревизията е забравил да ги възстанови.


От отдадено под наем недвижимо имущество - цистерни за гориво-смазочни материали и невнесените в държавния бюджет 50% от събраните наеми, хазната е ощетена с 4.552 млн. лева.


Над 1.4 млн. лв. пък е вредата от започнатата от авиокомпанията странична дейност - отглеждане на гъби.


Това показва финансовата ревизия на Ер Приста, приключила преди месец. А девет месеца по-рано, на 29 септември 1997 г., тогавашният управител Георги Кьосев изпраща предложение до министъра на транспорта


да бъде открита процедура за приватизация


на дружеството. Интересното в случая е, че предложението се основава на решение на колегиума на министерството още през 1996 г., когато министър на транспорта е Стамен Стаменов от Жан-Виденовото правителство! Г-н Кьосев, изглежда, се прави на разсеян, освен ако наистина не знае, че цялата приватизационна програма на министерството е преработена. По-интересното обаче е друго - в края на предложението си бившият управител пише следното: Към момента дружеството няма задължения към банки и финансови институции. Задълженията към личния състав и данъчните служби ще бъдат ликвидирани до края на ноември 1997 година.


В докладна записка до министър Краус, с копие до русенския областен управител, подписана на 18 май 1998 г., сегашният управител Виталий Андреев изчислява задълженията на Ер Приста на 130 649 долара и 140.743 млн. лева. Управителят сигнализира и за започналата


разпродажба на дружеството


На 26 март местната данъчна администрация провежда публичен търг, на който на цени, значително по-ниски от пазарните, са продадени 11% от материалните активи на дружеството, представляващи практически целия годен за ползване парк от товарни автомобили.


На 13 май пък съдия-изпълнител налага запор върху два самолета Ан-2 за обезпечаване на заведен иск срещу фирмата.


Но най-трагикомичното е, че сега, поради липса на средства, Ер Приста не може да заведе съдебни искове за събиране на вземанията си. А те не са за изхвърляне: около 75 хил. долара от задгранични контрагенти, 5 млн. лв. от наши клиенти и 40 т авиобензин.


В писмо от 23 юли 1998 г. до заместник-министъра на транспорта Катя Георгиева Виталий Андреев вече сигнализира за нарастващия апетит на кредиторите към авиокомпанията. Според него най-агресивният кредитор е частната фирма ЕТ ТИМ ЕР - Милка Тимченкова - Русе. Пак според твърденията на г-н Андреев, Ер Приста умишлено е била превърната в длъжник на частната фирма. (В конкретния случай кредитът представлява 16 хил. литра авиобензин, изчислени първоначално заедно с лихвите на 24 250 000 лева.)


В писмото си до заместник-министъра управителят заявява също така, че в съдебния спор на страната на частната фирма се е намесил и началникът на Държавната въздухоплавателна инспекция (ДВИ) Чавдар Антонов.


Чавдар Антонов представил в Бюро съдебни експертизи при Русенския окръжен съд становище за цената на авиобензина. Въз основа на него е изготвено заключението на съдебно-икономическата експертиза по делото, което дава възможност на частната фирма да увеличи размера на претенцията си на над 100 млн. лв. и по този начин да се превърне в основен кредитор на Ер Приста!


Пред заместник-министъра Катя Георгиева новият управител на авиокомпанията настоява дружеството да бъде обявено в несъстоятелност, след което да се предприемат адекватни действия в посока неговото оздравяване. Финансисти обаче смятат, че оздравяването може да стане единствено с добрата воля на кредиторите. И тъй като досегашните им действия не подсказват подобно желание, явно остава другият вариант - след обявяването в несъстоятелност да бъде назначен синдик, който да удовлетвори исканията на кредиторите.


Кой и за чия сметка тогава би се наел да докара чак от Судан намиращите се там осем самолета Ан-2? Отговорът на поставените въпроси се чака поне от 18-етажната сграда на ул. Гурко в центъра на столицата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във