Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕНЕРГОИНВЕСТ ХОЛДИНГ СЕ БОРИ С НОВИЯ ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА

В проектозакона за енергетиката са пренебрегнати ангажиментите на България към Европейския съюз, които страната ни пое при подписването на Европейската енергийна харта, а са заобиколени. Това заяви пред в.БАНКЕРЪ изпълнителният директор на Енергоинвест холдинг Дянко Добрев, бивш министър на енергетиката. Холдингът е разработил проект за малка водна електроцентрала с мощност от 1 до 3 мегавата, която трябва да бъде изградена по поречието на река Струма. Разработката обаче засега не може да намери приложение, защото Комитетът по енергетика не е отговорил на запитването на Енергоинвест дали дружеството ще получи право да продава произведе електроенергия директно на клиентите. Оправданията на комитета са, че все още не е влязъл в сила новият Закон за енергетиката. В проектозакона е записан странният според г-н Добрев текст, че единствен купувач на електроенергия в България е Националната електрическа компания (НЕК). Ако и в новия нормативен документ се запази монополното положение на НЕК, локалните енергопроизводители ще бъдат поставени в непазарни условия, твърди г-н Добрев. В същото време с ратифицирането на Европейската енергийна харта българската държава се е задължила да разрешава на всеки енергопотребител сам да избира кой ще му доставя електроенергията. Такава е и практиката в останалите европейски държави, където енергопроизводителите могат да продават специалната си стока директно на консуматорите, като производителите плащат такса за ползването на далекопроводите, която се движи в границите между 8 и 12% от цената на електричеството.


Световната тенденция показва, че делът на локалните енергопроизводители расте. Бившият приватизационен фонд Енергоинвест има готовност за изграждането и на малки газоцентрали, които да обслужват близки до тях предприятия. Проектоклиентите също са готови да минат на подобно обслужване, тъй като цената на енергията ще им излезе с близо 20% по-евтина от тази, която сега им налага НЕК. Цената, на която ще се продава електроенергията от локалните централи, според предварителните изчисления ще бъде 3 цента за киловатчас, като чистата печалба за производителя ще е 2.8 цента. По този начин направените от него инвестиции ще могат да се възвърнат само за две години. Пречките в момента основно са свързани с монополното положение на НЕК като единствен купувач на електроенергия.


Бившият приватизационен фонд ще инвестира средства и в създаването на газопълначни станции. В процес на изграждане са две станции, като досега за тяхното оборудване са вложени 200 млн. лева. Станциите ще бъдат построени в Русе, Враца и Бяла Слатина.


Енергоинвест холдинг изцяло е преструктурирал портфейла си и го е ограничил до четири дружества, като в три държи повече от половината от капитала. Холдингът е основен акционер в Енергоинвест - ремонтна компания и Енергоинвест - строителна компания. Тези две врачански дружества са специализирани в изграждане и ремонт на енергийни обекти и до неотдавна изцяло са обслужвали Северозападна България, като имат поделения в малките градове от региона. Енергоинвест - строителна компания е наследник на бившето Електроизграждане - Враца, и за тази година има сключени договори с клиенти за 2.5 млрд. лева. Холдингът е основен акционер в русенското дружество Труд енергоинвест, което има 105-годишна история в производството на огнеупорни изделия. За да затвори производствения цикъл, холдингът е запазил участието си в Енергопрогрес инженеринг ООД, което се явява наследник на Зевс инженеринг, учредено в края на 1996 година. Предприятието е специализирано в проектиране и монтаж на енергийни мощности. За изминалата година Енергоинвест холдинг е реализирал 133 млн. лв. печалба, а стойността на активите му е 638 млн. лева. Все още общото събрание на холдинга не е гласувало размера на дивидентите, които ще получат акционерите, но, според г-н Добрев, доходът от една акция ще бъде между 90 и 100 лева.


Радослав Цанев


Портфейл на Енергоинвест холдинг


Енергоинвест - ремонтна компания АД, Враца 51%


Енергоинвест - строителна компания АД, Враца 51%


Труд енергоинвест АД, Русе 51%


Енергопрогрес инженеринг ООД, София 34% *


* Дружеството не е било предложено по време на масовата приватизация

Facebook logo
Бъдете с нас и във