Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕНЕРГИЙНАТА СТРАТЕГИЯ ДО 2010 Г. ЗАГЪРБИ ПРОБЛЕМИТЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Поредният ялов кръг от разговорите между представителите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и нашето правителство по изпълнението на условията от договора за използване на средства от специалната сметка за ядрена безопасност на банката приключи на 27 и 28 април в София. Банката отпусна от тази сметка 24 млн. ECU, за да бъдат изведени от експлоатация до края на 1997 г. I и II блок и да бъдат закрити до края на тази година III и IV блок на АЕЦ Козлодуй. Част от средствата трябваше да се употребят за краткосрочно повишаване на безопасността на останалите два реактора.


Въпреки усилията си директорът на фонда за ядрена безопасност на ЕБВР Ларс Ларсон и главният банкер в енергийния отдел на кредитната институция Нандит Парашад не успяха да изтръгнат някакви конкретни обещания за спиране на реакторите от нашето правителство. Договориха единствено ново посещение у нас през май.


Енергийната Стратегия за развитие на енергийния отрасъл до 2010 г. предвижда изготвянето на план и технически проект за бъдещото извеждане от експлоатация на I и II блок на АЕЦ Козлодуй. Съгласно стратегията двете разработки трябва да бъдат утвърдени минимум пет години преди началото на процедурата по изключването на посочените ядрени мощности от енергийната мрежа на страната. Това ще рече най-рано през 2004 година.


Като изключим загърбването на проблемите на АЕЦ Козлодуй, стратегията определя ясно задачите за преструктуриране и развитие на конвенционалната ни електроенергетика за посочения период.


Първоначално трябва да се обособят счетоводните сметки на производството, преноса и разпределението на електроенергията така, както биха се водили в самостоятелни търговски дружества.


В този етап ще се подготвят и вътрешноразчетни цени поотделно за производството, преноса и разпределението на електроенергия, на чиято основа в структурите на НЕК ще се въведат вътрешни договори за производство, пренос и разпределение.


Ще се приеме и закон за енергетиката - неговата цел е да се изравнят нормативно условията за изкупуване на електроенергия от клоновете на НЕК и на фирмите извън нея.


Вторият етап предвижда отварянето на пазара на електроенергия и приватизация на дейностите по разпределението и продажбата на ток на крайните потребители.


Електроснабдителните клонове постепенно ще се обособят в акционерни дружества, които ще се приватизират чрез продажба на акции, включително и на общините. Този процес ще започне след 2000 г. и да завърши към 2005 година. След този период НЕК ще продава тока на тези дружества и на някои други потребители само на ниво високо напрежение.


Началото на приватизацията в отрасъла беше поставено с решението на МС през януари за пулова приватизация на 22 малки ВЕЦ. В Комитета по енергетика вече са набелязани още 40 други малки ВЕЦ, които ще бъдат продадени през следващите 2-3 години.


Проучват се възможностите за приватизация и на ТЕЦ Марица-изток 3 и ТЕЦ Русе. Стратегията предвижда НЕК да остане собственик единствено на преносната система, основните хидроенергийни мощности, ПАВЕЦ и АЕЦ Козлодуй.

Facebook logo
Бъдете с нас и във