Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕНЕРГИЯ ИНВЕСТИРА В БЕЗОПАСНОСТТА НА НЕК

Следващото събрание на акционерите на ЗАД Енергия ще бъде проведено до седмица, съобщиха представители на компанията. То ще бъде продължение на откритото (и незавършило) на 16 март миналия месец общо събрание. Акционерите ще продължат с обсъждането на промени в устава и в борда на директорите на застрахователната компания.


В момента начело на дружеството е четиричленен съвет на директорите. Той се председателства от Атанас Табов, представител на Алианц България Холдинг, а негови членове са Петрозар Петков, Сашо Чобанов и Венислав Цанов. До момента акционерите са обсъдили и приели финансовите резултати на Енергия за 1999 г. и са освободили от отговорност мениджърите на компанията.


Около 2.5 млн. лв. е нетната печалба на ЗАД Енергия за миналата година - заяви пред в БАНКЕРЪ търговският представител на дружеството Емил Гаврилов. - От тях 2.350 млн. ще бъдат раздадени на акционерите под формата на дивиденти. През миналата година дружеството е реализирало приход от 13.96 млн. лв. (за сравнение през 1998 г. приходите на Енергия са били 8.9 млн. лева). Тези финансови резултати отреждат на компанията челно място в бранша. Според направените от в.БАНКЕРЪ изчисления ЗАД Енергия заема шесто място на общозастрахователния пазар. Дружеството е основен застраховател на НЕК и на всичките му поделения, но сред клиентите му има и други големи компании. В момента Енергия кандидатства в конкурса за определяне на застраховател за Булгаргаз. Освен това от компанията са провели и предварителни разговори за сътрудничество с Ентърджи - основен инвеститор в проекта Марица-изток 3. Застрахователи са готови да покриват рисковете по всеки интересен проект в енергийния бранш, независимо кой е техният контрагент. Това означава, че са склонни да застраховат и частните предприемачи в този сектор.


Компанията предлага на пазара десет застрахователни продукта, но е всепризнат специалист в областта на индустриалните рискове. За продажбата на полиците си енергийният застраховател използва изградената в страната агентска мрежа на ЗПАД Алианц България.


Заделените от Енергия застрахователно-технически резерви през миналата година са 10.609 млн. лв., а изплатените обезщетения възлизат на около 2.1 млн. лева. Енергия се слави в бранша, че е сред компаниите с най-ниска квота на щетимост. Това донякъде се дължи на превантивните мерки, които взимаме, обясниха нейните мениджъри. Освен дивидента от 1 млн. нови лв., изплатен на НЕК (основен акционер в дружеството - 50%), ЗАД Енергия е дало безвъзмездно целева финансова помощ на енергийната компания за около 1.8 млн. лева. Инжекцията е била предназначена за повишаване безопасността на ТЕЦ-вете и ВЕЦ-овете ни, а парите за това са сторнирани намаления от застрахователните премии. Още през 1998 г. НЕК и Енергия подписаха програма за финансиране на модернизацията на енергийната ни компания с цел да се намалят до минимум щетите при евентуална авария. Застрахователното дружество се стреми да предоставя не само задължителните по полицата обезщетения, но и допълнителни средства на всеки застрахован тук енергиен обект - последния случай е отпусната целева помощ от 10 000 лв. на мини Ахелой. В бизнеспрограмата на Енергия за тази година е предвидено да отпусне нови около 2 млн. лв. за рехабилитация на нуждаещите се звена на енергийната система, заявиха застрахователните мениджъри.

Facebook logo
Бъдете с нас и във