Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕМОЦИИТЕ ОКОЛО ПОЩЕНСКА БАНКА ОТНОВО СА НА ФИНАЛНАТА ПРАВА

Правилото, че една приватизационна сделка не може да се брои за приключена, докато няма подписан договор за покупко-продажба, за пореден път намери своето потвърждение при преговорите за продажбата на 78.23% от капитала на Българска пощенска банка. След изтичането на установения тримесечен срок за пазарлъка Банковата консолидационна компания и Номура Интернешънъл информираха, че всичко е уточнено и единственото, което предстои, е съветът на директорите на БКК да одобри или отхвърли вече готовия договор. На 1 юли обаче се разбра, че остават нерешени още два въпроса. Това са същите два въпроса, които увиснаха преди месец във въздуха, когато изпълнителният директор на БКК Петър Жотев заяви, че преговорите могат да продължат с кандидатите, класирани на второ и трето място. Разногласия предизвиква изискването, предявено към купувача да остане мажоритарен собственик на банката поне две години след сделката и някои важни клаузи от бизнесплана да влязат в договора за покупко-продажба.


Съветът на директорите на БКК отпусна още 10 дни за преговори, а от своя страна шефът на екипа на Номура Интернешънъл за България Клаус Мансфелд благодари за предоставената нова възможност японската финансова институция да продължи състезанието. Г-н Мансфелд изказа и надеждата всичко да приключи успешно, дори за това да се наложат известни компромиси.


За втори път преговорите приключиха на 3 юли, когато представителите на Номура Интернешънъл заявиха, че са приели да задържат мажоритарния пакет от акциите на Българска пощенска банка за следващите две години, т.е. до средата на 2000 година. Дискусията по повод на задържането на мажоритарния пакет от акции за две години е техническа - подчерта Клаус Мансфелд. - Тя е свързана с нуждата от консолидация на баланса на банката, с въпроси около нейното счетоводство, както и с известни правни аспекти. Според него колкото по-дълго Номура Интернешънъл запази своето участие, толкова по-добър ще е резултатът от приватизацията на БПБ.


Постигнато е съгласие и по включването в договора на някои ключови моменти от бизнесплана на бъдещия нов мениджър. Очакванията на Клаус Мансфелд са СД на БКК да одобри договора през тази седмица. Може би този път това наистина ще е окончателно.


Още подробности на стр. 15.

Facebook logo
Бъдете с нас и във