Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕМИСИЯТА НА БХК ИЗЛИЗА НА ПАЗАРА

От утре в продължение на три месеца ще се продава емисията, с която Българска холдингова компания увеличава капитала си с около 40 процента. Акциите ще се пласират чрез Българска пощенска банка, която е един от основните акционери в холдинга. Емисионната стойност на една акция е 4000 лв. при номинал 1000 лева. На инвеститорите ще бъдат предложени 2 468 926 поименни акции с право на глас. В продължение на един месец досегашните акционери ще имат право да купуват акции пропорционално на досегашния им дял.


Капиталът, който БХК се надява да събере, ще се използва за покупка на акции от предприятия, в които компанията иска да придобие над 50% или поне да има блокираща квота от 34 процента. Част от парите ще отидат и за инвестиции в придобитите предприятия.


Досега БХК е продала дяловете си в Химко, МДК, Винпром - Чирпан, Целхарт, Гамакабел, Елица, Софарма, Златни пясъци и Кула ринг. Най-големи са дяловете на БХК в химическата промишленост - 36% от портфейла, и в машиностроенето и металообработването - 10 процента.


Единственото предприятие, чиито акции са купувани от холдинга, са тези на Полимери - Девня. През последните няколко месеца компанията е закупила 45 967 акции на средна цена от 14 803 лв., което е близко до цените, регистрирани на пода на БФБ - София. Шестдесет и седем процента от Полимери бяха раздържавени чрез масовата приватизация, а с най-големи пакети акции се сдобиха БХК и АКБ Форес.

Facebook logo
Бъдете с нас и във