Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕMICO HOLDING ПОИСКА СТОПАНСКА БАНКА

Д-р Ханс Роpep - изпълнителен директор на швейцарския

Emico Holding, разговарял миналата седмица с подуправителката

на БНБ Емилия Миланова. Обсъдени са били възможностите за приватизацията

на Стопанска банка. Швейцарският холдинг заяви интереса си към

нея още в началото на юни, когато изпрати писмо до Министерския

съвет, че желае да получи информация за състоянието на кредитната

институция. По това време тя все още бе под особен надзор. Писмото

с резолюция от вицепремиера Александър Божков е препратено към

собственика на банката - БКК. Но консолидационната компания не

реагира по никакъв начин на интереса на чуждестранните инвеститори.

А по това време вече се знаеше, че след месец предстои дело, на

което ще се решава дали кредитната институция ще фалира. Вероятно

причината това предложение да остане без внимание е, че точно

тогава изпълнителният директор на банковия холдинг Валентин Цветанов

размени мястото си с дотогавашния управител на БНБ Димитър Димитров.

По една или друга причина около месец писмото на Emico Holding

остава без отговор. Негов представител е поканен за разговори

едва на 18 юли, но от БНБ. Представителят на швейцарските инвеститори

г-н Рорер пристига в България на 22 юли - деня, в който стана

ясно, че съдът е фалирал Стопанска банка. Тази новина швейцарският

бизнесмен научава от подуправителката на БНБ Емилия Миланова.

На срещата с нея д-р Рорер представя офертата на своя холдинг.

Най-важната точка в нея е, че инвеститорът ще поеме всички задължения

на Стопанска банка, след като й бъде направен пълен одит от международна

одиторска компания. Ревизията трябва да покаже състоянието на

активите и пасивите на банката и в частност - на нейните външни

задължения - на базата на какви договори са възникнали те, дали

Стопанска банка наистина е длъжник (и в какви размери) на всички

чуждестранни банки, за които до момента се твърди, че са нейни

кредиторки. Искането на швейцарците е нормална практика за всяка

приватизационна сделка, дори ако тя засяга средноголямо предприятие.

Нито един чуждестранен инвеститор не би поел ангажимента да приватизира,

без да знае какво купува. Особено в случая със Стопанска банка,

където има много преплетени казуси по нейните вземания и задължения.

Ако резултатите от одита не се разминават съществено с данните

от баланса на банката към края на юни тази година, Emico Holding

е готов да поеме всички задължения на Стопанска банка по баланса

й към 31 декември 1996 г., които са потвърдени от одита. Освен

това той ще инвестира в нея 15 млн. щ. долара, за които ще предостави

банкова гаранция от първокласна чуждестранна кредитна институция.

Има информация, че намеренията и действията на швейцарците по

отношение на Стопанска банка са съгласувани с Bank Austria. Представителят

на Emico Holding е заявил желание Стопанска банка да бъде възстановена

и да заработи по международните стандарти. Единственото, което

безпокои инвеститорите, е дали фалираната банка ще може бързо

да възстанови своя кръг от клиенти - преди Стопанска банка да

бъде поставена под особен надзор, тя обслужваше най-големите български

индустриални предприятия. Безпокойството на швейцарските инвеститори

е обяснимо - както се твърди в представителното писмо, Emico Holding

е създаден от едри западни индустриалци с цел да участват в приватизацията

в България и Румъния. В момента холдингът съвместно със Societe

Generale участва в приватизацията на един от големите машиностроителни

заводи в Румъния.

До края на седмицата БНБ и БКК не огласиха някакво

отношение към предложението на швейцарския холдинг. Показател,

че БНБ е предприела някакви стъпки за по-сериозен контакт с Emico

Holding, ще бъде, ако Централната банка му изпрати официално писмо,

с което разрешава да бъде извършен международен одит на Стопанска

банка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във