Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕЛКАБЕЛ ТРЪГВА САМОТЕН КЪМ БОРСАТА

Първото предприятие от пилотния проект на Министерството на промишлеността за приватизация на държавни предприятия чрез фондовата борса се очаква да излезе с първи котировки в средата на януари.


В началото на октомври миналата година бе одобрена Наредба за избора на инвестиционни посредници, но тя не важи за дружествата от пилотния проект. За посредници при продажбата на акции от Елкабел - Бургас, бяха определени БРИБ и ФБК Елана. От проспекта на предприятието, който те подготвиха и вече е одобрен от Комисията по ценните книжа, става ясно, че посредниците не поемат емисията, а се ангажират с вторичната продажба на акциите на дружеството. Това би трябвало да означава, че те не притежават книжата, а служат само като посредник на министерството при продажбата на 60% от капитала на дружеството, или на 522 213 хиляди акции на пода на борсата. Договорът между посредниците и държавата не е публично известен и в него може да има и някои клаузи, обвързващи възнаграждението на посредниците с постигането на даден резултат, но в нормалните страни това обикновено става чрез поемане на емисията. Поемателите се задължават да закупят за собствена сметка част от акциите и да се намесват през първите една-две седмици след предлагането на емисията, ако цената падне под определено ниво. Според Наредбата за избора на инвестиционни посредници се изискват гаранции за успешно реализиране на цялата емисия, но както споменахме по-горе тя не важи за този случай. В зависимост от договора посредниците могат да имат задължението да оказват подкрепа и за по-дълъг период от време. Неприятното при поемане на емисия е, че посредниците трябва да заделят необходимите провизии - банките според наредбата за капиталовата адекватност на БНБ, а инвестиционните посредници според наредбата на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. Ако поемателите нямат нужния ресурс капиталовата им адекватност може да падне под изискуемата и от това за тях да произтекат неприятни последици.


Цената на акциите на Елкабел, записана като минимална продажна в проспекта е 14 500 лева. През изминалата година на борсата бе сключена блокова сделка на цена от 17 000 лв., а самата ФБК Елана котираше акциите на бургаското предприятие в края на октомври на 18 500 лева.


След масовата приватизация 25% от Елкабел преминава в частни ръце. Най-големия акционер е ПФ Мултигрупелит с 20.51% от акциите. Ако свързано лице или фирма с този фонд, реши да участва в покупката на акции на дружеството и съвместния дял заедно с фонда надхвърли 25%, ще трябва да се мине по процедурата на търговото предложение, която е много дълга и изисква съгласуване с борда на директорите на предприятието, Комисията по ценните книжа и Комисията за защита на конкуренцията.


Елкабел - Бургас, произвежда кабели, проводници и кабелна арматура. С голяма част от своето производство, като силови кабели ниско и средно напрежение, съобщителни, шлангови и корабни кабели предприятието държи 100% от пазара у нас. Печалбата на фирмата за 1996 е 921 112 000 лева. Предприятието доставя кабели за БТК, АЕЦ и НЕК. От 1995 фирмата е поддоставчик на Mitsubishi за проекти в Близкия изток. Първата котировка ще се появи на борсата една седмица след публикуването на съобщение в пресата, което се очаква да стане тази седмица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във