Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕЛИТЪТ НА БАЛКАН - КАНДИДАТ N1 ЗА АВИОКОМПАНИЯТА

Процедурата около приватизацията на авиокомпания Балкан набира скорост. Срокът за представяне на офертите изтича на 6 април и бързането е обяснимо. Така например на среща с ръководството на синдикатите в авиокомпанията, проведена на 17 март, изпълнителният директор Валери Доганов разясни идеята за създаване на акционерно дружество, което също да участва в раздържавителната надпревара с благородната цел - да уреди баланса на интересите между участващите страни с цел запазване правата на персонала в приватизираната компания.


В дружеството, по думите на г-н Доганов, ще влезе елитът на авиокомпанията. То трябва да се създаде до края на март, като паралелно с това се изработи инвестиционен проект и офертата, която да се представи до крайния срок, обявен от инвестиционния посредник за продажбата на превозвача ТОБ Спийдуинг.


Дотук добре. Ако не бяха някои смущаващи подробности, съдържащи се в обръщението до уважаемите колеги, подписано от инициативен комитет и разлепено из авиокомпанията: ... Становището на приватизационния посредник ТОБ, както и проведените разговори с други консултантски и юридически фирми показват, че от интерес за бъдещите инвеститори, гледащи на авиокомпания Балкан като (на) фирма с потенциал да възвърне загубените си позиции, ще бъде и прякото участие в нея на най-ангажираната и изявена част от персонала и мениджмънта. Необходимо е създаването на едно ядро, което съвместно с потенциалните партньори да кандидатства за приватизацията на компанията. Така общото участие на всички заинтересовани страни ще може да формира една силна оферта за участие.


Администрацията и профсъюзното ръководство на авиокомпания Балкан смятат, че е налице необходимост от създаване на акционерно дружество, създадено на общо основание от професионално най-изявените настоящи и бивши служители на Балкан.


По-нататък в листовката пише, че началният капитал на дружеството трябва да е съизмерим с капитала на авиокомпания Балкан (около 4 млрд. лв.), като при регистрацията му бъде платена една четвърт от посочената сума, или 1 млрд. лева. Следва изчисление на сумата за лично участие на всеки от бъдещите членове на дружеството - минимум 1500 души, и уговорката, че това участие едва ли ще предвижда получаване на дивиденти от така придобитите акции до излизане на авиокомпанията на печалба.


Капиталът на новосформираното дружество, което най-вероятно ще се казва Балкан еър, ще е разделен на 100 акции, всяка от които с неограничен брой собственици. Тъй като дружеството ще кандидатства за 30% от Балкан, с придобитите акции, според изявлението на г-н Доганов пред синдикатите, то се надява да контролира купувача.


На въпросната среща на 17 март е бил избран и седемчленен учредителен комитет с председател директора на дирекция Пътнически чартърни превози в авиокомпанията Иван Соколов. А на 19 март Валентин Йорданов и Николай Бъчваров от финансовата дирекция на превозвача в неофициална среща запознали с идеята вицепремиера Александър Божков.


На разяснителното общо събрание, проведено на 20 март, служителите засипали учредителния комитет с въпроси, от чиито отговори, както личи от признанията им, положението около приватизацията на авиокомпанията не им е станало по-ясно. Самият г-н Доганов, поради ангажименти в чужбина, не присъствал на тази сбирка. Колкото да учредителното събрание на новото дружество, от Балкан съобщават, че то ще се състои във вторник, 24 март.


Така обявена, идеята предизвиква някои несъвсем безобидни въпроси.


Какво означава най-ангажираната и изявена част от персонала, или елитът, който трябва да създаде акционерното дружество? В чл. 5 на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия са записани точно ограниченията пред служителите, желаещи да участват в приватизацията на предприятието, в което работят. Там пресяването им през субективни критерии от рода на ангажирана част не се предвижда! Във всеки случай зад подобни инициативи не много удачно може да се скрие привличането на свои хора.


Пак в съответствие със същия закон работниците и служителите на дадено предприятие, настоящи и бивши, имат право да закупят преференциално до 20% от капитала на приватизиращото се дружество. Това обаче не им пречи да участват по общия ред и в приватизацията на останалите 80% от предприятието.


Заявеното намерение да се създаде дружество, което да участва в раздържавяването на 30% от капитала на авиокомпанията, показва, че ако идеята се реализира, то служителите й, възползвайки се и от преференциите, могат да станат собственици на 50% от капитала й. Което е нещо ново!


Не мога да коментирам какво са решили в Балкан. Ние приветстваме всички сериозни потенциални инвеститори, независимо от това дали са български, или чуждестранни. А доколко те са сериозни, ще разберем, като отворим офертите след 6 април - заяви Мая Ангелова, представителка на инвестиционния посредник ТОБ Спийдуинг.


На въпроса защо толкова късно са се сетили да правят акционерно дружество за участие в приватизацията, членовете на учредителния комитет отговаряли с оправданието, че едва сега се получило разрешение от посредника ТОБ. Никой обаче не може да обясни съгласно кой закон ТОБ има право да определя участниците в приватизацията на Балкан.


На мен цялата тази прибързаност ми мирише на създаване на поредната пирамида - коментира дългогодишен авиослужител. - Никой не спомена, че дори и да се преборим с останалите купувачи и придобием дял от Балкан, ние заедно с активите фактически купуваме и пасивите на фирмата. А както съобщи директорът на дирекция Външни връзки в превозвача Виктор Меламед, дълговете само към външни финансови институции, лизингодатели и доставчици в края на деветмесечието на 1997 година са надхвърляли 96 млн. щ. долара. Според него в момента се изготвя годишният баланс на фирмата, който ще бъде предаден за заверка на одитиращата компания KPMG най-рано в края на март.


За да тръгне Балкан, ще са необходими и спешни инвестиции от порядъка поне на 200-250 млн. щ. долара за подновяване на самолетния парк, което на практика означава първоначален пасив от над 300 млн. щ. долара.


Разнобой в мненията на висши ръководни служители има по въпроса за бъдещето на евентуалните участници в акционерно дружество. Становището на г-н Доганов, изразено на срещата със синдикатите на 17 март, е, че придобиването на дял от превозвача не дава никакви гаранции за оставане на работа. Твърди се обаче, че търговският директор Петър Петров кандардисвал бъдещите приватизатори именно с обещанието, че който влезе в новосформиращото се дружество, ще остане на работа и след приватизацията.


Различните мнения, от една страна, и отсъствието на изпълнителния директор Валери Доганов, от друга, очевидно не допринася за повдигането на духа на обикновените служители в Балкан. До края на миналата седмица не повече от 100 служители са се подписали под инициативата за учредяване на акционерно дружество, гласят информациите от авиокомпанията. За привличане на платежоспособни инвеститори на 19 март са изпратени телекси до всички представители на Балкан в чужбина с кратко разяснение на идеята и с молба за бърз и финансово подплатен отговор. Хора от по-неплатежоспособния наземен обслужващ персонал пък са предложили Балкан да плати необходимия 1 млрд. лв. за учредяването на дружеството, а след това сумата да им бъде удържана от заплатите.


Акционерното дружество се създава спешно, тъй като все още няма нито един сериозен потенциален купувач, пророкуват някои от служителите. Ако идеята се реализира, ще спечелят всички, продължават да пресмятат те: първо, инвестиционният посредник ще си получи комисионата, тъй като ще реализира продажба на заявения минимум (според договора ТОБ Спийдуинг ще вземе около 597 хил. долара само ако продаде поне 25% от авиокомпанията), второ - държавата ще се отърве частично от най-задлъжнялото си предприятие, трето - друг ще се чуди как да осигури свежи инвестиции за обновяване на самолетния парк, четвърто - голяма част от служителите на Балкан няма да изгубят работата си, и пето, но, както се казва не на последно място, изпълнителният директор Валери Доганов, към чийто шефски стол гледат много очи, ще запази поста си.


Не липсват и слухове, че целта на цялата операция около спешното създаване на акционерно дружество за участие в приватизацията била да се изперат част от парите на Балкан, завлечени от бивш изпълнителен директор (според миналогодишните изявления на бившия финансов директор на превозвача Пламен Накев става въпроз за над 7 млн. щ. долара).


Верни или не, слуховете навеждат на един не много весел извод - около Балкан, отново нещо се мъти.

Facebook logo
Бъдете с нас и във