Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕЛИТБАНК СЪБРА 6.5 МЛРД. ЛВ. КАПИТАЛ

Акционерите на ЕЛИТБАНК
се събраха на 23 юни на общо събрание в НДК, но така и не стигнаха
до конкретни решения. С мотива че парламентът все още не е приел
новия закон за банките, а от конкретните му текстове зависят и
решенията на събранието, акционерите го отложиха с един месец.


След като БНБ отхвърли
офертата на австрийската фирма CHL, информацията сега е, че за
купуване на дялове в ЕЛИТБАНК се водят преговори със среди, близки
до руската Промрадтехбанк. Бившият главен изпълнителен директор
Иво Георгиев не потвърди името на инвеститора, но заяви, че се
надява до месец разговорите да бъдат приключени и банката да бъде
укрепена. Илюзия е да се мисли - посочи той, че някой ще
разреши особеният надзор да бъде свален от кредитна институция,
без да се влеят капитали, които до момента не са участвали в нея.
Същевременно като успех се отчита фактът, че капиталът на ЕЛИТБАНК
вече е над 6.5 млрд. лева. Около 3.3 млрд. лв. от тях са акции
с право на глас.


Към края на март тази
година банката дължеше на финансови институции 1.9 млрд. лв. и
8.7 млн. щ. долара, а на граждани и фирми - 0.8 млрд. лв. и 26.4
млн. щ. долара. Собствените й средства са 0.5 млрд. лв. и 3.1
млн. щ. долара. Вземанията й от фирми и граждани са 6 млрд. лв.
и 7 млн. щ. долара и според Иво Георгиев всяка седмица в кредитната
институция влизат по 200-300 млн. лева.


В средата на май ЕЛИТБАНК
погаси задълженията си към Пощенска банка, които бяха около 3
млрд. лева. Водят се преговори за изчистване на дълговете към
БИОХИМ за над 2 млн. щ. долара и към ДСК за над 1.1 млрд. лева.
По-дълга към ДСК обаче има спорни въпроси с начислените лихви.
Според източници от банката Спестовната каса е капитализирала
дължимите лихви и по този начин дългът е нараснал до около 2.2
млрд. лева. От банката не приемат тази сума, тъй като капитализацията
е станала без тяхно съгласие.


ЕЛИТБАНК бе поставена
под особен надзор на 23 септември миналата година. Но УС на БНБ
забави решението си да поиска от съда обявяването й в несъстоятелност,
тъй като към нея бе проявен инвеститорски интерес. В първите дни
на тази година управителният съвет на БНБ все пак поиска от съда
да обяви кредитната институция в несъстоятелност, след като офертата
на СHL бе окончателно отхвърлена. През този период обаче акционерите
успяха да проведат две общи събрания. На първото, което се състоя
на 31 декември 1996 г., бе решено ЕЛИТБАНК да увеличи капитала
си от 1 млрд. на 4 млрд. лева. Към 31 март тази година реално
внесеният капитал бе над 2.2 млрд. лева. До следващото общо събрание,
което се проведе на 8 май, капиталът бе реално попълнен до 4 млрд.
лв. и акционерите гласуваха той да се увеличи на 36 млрд. лв.
- разделен в акции с право на глас с общ номинал 18 млрд. лв.
и привилегировани акции с общ номинал 18 млрд. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във