Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕЛИТБАНК ПРОДАВА УЧАСТИЕТО СИ В РОСБИЗНЕСБАНК

Синдиците на обявената в несъстоятелност ЕЛИТБАНК Христина Стамова и Емил Раковски обявиха за продажба акциите й - 795 000 на брой, от Росбизнесбанк - Москва, с номинална стойност 7.950 млн. рубли. От несъстоятелната българска банка уточниха, че участието ще се продава по реда на чл.717 от Търговския закон. За да се включат в наддаването, кандидат-купувачите трябва да внесат 10% от оценката на дяловото участие по сметката на ЕЛИТБАНК в ОББ. Всеки кандидат ще вписва срещу подпис в наддавателния лист цената, която предлага. Крайният срок, определен от синдиците за вписване на заявките, е 14 август 1998 година. В наддаването могат да участват лица, предложили над 80% от оценката на дяловото участие. Всички оферти с цена под 80% ще са недействителни.


Според Търговския закон, ако търгът се провали, по предложение на синдика може да разреши продажбата на акциите да се извърши чрез пряко договаряне.

Facebook logo
Бъдете с нас и във