Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕЛЕКТРОННИЯТ ПУЛ Е УЗРЯЛ ЗА РАЗИГРАВАНЕ НА ПОКЕР

Само 18 дни остават до 31 март 2000 г., когато според ангажиментите на България към МВФ за обявените за продан, но останали без купувач държавни предприятия ще удари часът на ликвидацията. В застрашената група са и непродадените дружества от прословутия пул Електроника и най-вече тяхната шапка Инкомс Телеком холдинг. Главната заслуга за неговото висящо положение е на приватизационната агенция, която през изминалите две години не успя да накара немския посредник Норд Иммобилиен да си свърши работата и да подготви необходимата документация за продажбата на холдинга. Както научи в.БАНКЕРЪ, на 28 февруари тази година - в последния срок, спецовете от Норд Иммобилиен най-сетне са представили в агенцията правния анализ и информационния меморандум за Инкомс Телеком, но по данни от АП още на 1 март меморандумът е бил върнат поради пропуски в качеството му. Странното е, че противно на установените правила посредникът е изготвил въпросния меморандум, без да е направил оценката на обекта. Дали пък

в нарушение на законовия регламент

цената на холдинга и на неговите все още непродадени поделения няма да се изяснява по време на преговорите с потенциалните кандидат-купувачи? По всичко личи, че правейки сериозни компромиси по отношение на Норд Иммобилиен, въпреки неблагополучията им, АП сама се постави в трудно положение. Историята на тези деликатни делови взаимоотношения започва да се пише през юни 1998 г., когато от скромната група кандидат-посредници за електронния пул обявеният конкурс е спечелен от възможно най-читавия състезател - непознатата дотогава у нас немска фирма Норд Иммобилиен, регистрирана в Рощок. За да изпълни поетата задача, тя тутакси учредява консорциум за

съвместна дейност с виенската фирма ТСМ

начело на която стои бизнесменът от български произход Лука Радомиров. Управленското кормило на Норд Иммобилиен пък се върти от друг наш сънародник на име Ивелин Герджиков. След сдружаването им ТСМ регистрира в София ООД-то Вестел, чието ръководство е възложено на гражданина Кирил Кирилов, а Норд Иммобилиен възлага представителството си на Норд импулс ООД, управлявано от доктора на философските науки Веселин Велчевски. Това са всъщност дружествата, които на практика се заемат с реализацията на приватизационното посредничество по продажбата на 16-те предприятия от пул Електроника. Повече от сигурно е, че за целта през лятото на 1998 г. титулярите на консорциума Норд - ТСМ - господата Лука Радомиров и Ивелин Герджиков, са подсигурили на Вестел и Норд импулс необходимия капитал, надявайки се, че след година, когато съобразно договора с АП цялата работа ще е приключила, средствата ще им се възвърнат с печалба. За беда обаче посредническият бизнес не тръгва по вода. Норд импулс ООД така и не успява да представи в агенцията

правните анализи, оценките и меморандумите

на всички предприятия от пула до 31 май 1999 година. Доказателство е изпратеното на тази дата ултимативно писмо от страна на АП, с което се настоява в шестдневен срок посредникът да предаде въпросната документация. Какъв ударен труд е предизвикало то в Норд импулс ООД се подразбира от едно лаконично становище, изготвено на 12 август 1999 г. от главните експерти в агенцията - Васил Николов, Тихомира Шевкенова и Пламен Чернев. Те са уведомили ООД-то, че:


Направената актуализация на приватизационните оценки на клоновете и дружествата от пул Електроника е методически невярна. Посочените в становищата на АП забележки са отразени частично или въобще не са коментирани, което води до невъзможност представените от вас актуализации да бъдат анализирани.


Осем дни по-късно, на 20 август 1999 г., до Норд импулс е изпратена

още по-остра депеша

подписана от изпълнителния директор на АП Захари Желязков. Директорът съобщава на посредническата фирма, че необходимата актуализирана документация за раздържавяването на електронния пул продължава да липсва в агенцията и по този повод предупреждава:


Моля, в срок до 28 август 1999 г. да представите в АП посочените документи. Напомняме ви, че съгласно сключения на 29 юни 1998 г договор за приватизационен агент между Агенцията за приватизация и Норд Иммобилиен ООД - Германия, всички срокове, определени в договора, са изтекли. С оглед гореизложеното всяко забавяне в представянето на документите от страна на приватизационния посредник би могло да се разглежда като съществено нарушение на поетите с договора задължения със съответните правни последици от тях.


Независимо от строгия тон на практика се оказва, че г-н Желязков е размахал заканително пръст нейде по посока на луната. Защото въпросният договор между АП и Норд Иммобилиен със срок на действие до 29 юни 1999 г. не само че не е прекъснат, а е продължен с шест месеца и после с още три. Дали през това време представителството на немската фирма у нас в лицето на Норд импулс ООД е взело да се справя по-сръчно със задачите си - знае Захари Желязков. Във всеки случай ООД-то започва да проявява и някои интересни инициативи. През ноември миналата година например, разбирайки за интереса на германската фирма Еуропише Тройханд към евентуалната покупка на холдинга Инкомс Телеком, шефът на Норд импулс Веселин Велчевски изпраща на кандидат-инвеститора делово послание. С писмо от 24 ноември 1999 г. д-р Велчевски информира

бизнесмените от Еуропише Тройханд

че:


Норд Иммобилиен има всички права и задължения по договора с приватизационната агенция на България за подготовка и реализация на продажбата на Инкомс Телеком холдинг АД и на още 14 филиални дружества на холдинга. С търговски договор тя е прехвърлила изпълнението на тази задача напълно на нас, Норд импулс ООД.


От написаното излиза, че Норд импулс не е просто посредник по сделките, а едва ли не и продавач, поел функциите на Агенцията за приватизация. Нещо, което приватизационният закон не познава. Освен това Веселин Велчевски е бил така любезен да разясни на немците още някои важни неща:


Ние сме единственото надлежно юридическо лице, което трябва да вземе под внимание интереса ви за покупка и може да подкрепи осъществяването й. Позволяваме си още да поясним, че без компетентното и лоялно възлагане на грижите на едно дружество тук, в България, едва ли би бил възможен успех на вашия интерес. За нас е интересно да получим вашата поръчка във връзка с това. Ние имаме предвид едно специално пълномощно относно конкретната покупка на предприятието Инкомс Телеком холдинг. За да се специфицират разноските, се нуждаем от рамките на поръчката или от упълномощаването.


Тълкуванието на тази оферта би трябвало да дадат експертите от АП и да кажат дали тя не е прозвучала на кандидатите от Еуропише Тройханд примерно така:


Без посредник в България няма да се оправите, кажете колко давате за холдинга и ние ще ви кажем колко ще ви струва, за да го получите.


Всъщност, каквито и тълкувания да се правят днес, след тази кореспонденция интересът на немската фирма се е изпарил. По същата методика, изглежда, са попарени и

мераците на друг клиент

През декември миналата година е направен първият опит на английския холдинг Лоджик инвест да заяви официално интереса си към българския Инкомс Телеком. Чрез Глобъл секюрити АД намеренията на чуждестранния кандидат са доведени до знанието на АП. Тя от своя страна дава сигнал на оторизирания посредник Норд импулс ООД да предприеме необходимите действия. И той ги предприема.


На 21 декември 1999 г. управителят на ООД-то д-р Веселин Велчевски изпраща кратко писмо до изпълнителния директор на Глобъл секюрити Любомир Минчев. Г-н Минчев е посъветван спешно да свърши следните неща - да конкретизира пред Норд импулс името на купувача, да представи регистрационните му фирмени документи, банкова гаранция, удостоверение от първокласна банка за налични пари в брой (не по-малко от 1 млн. г. марки), декларация за готовност да се депозират в особени сметки чрез банков превод 1 млн. г. марки при откриване на процедурата за ексклузивен купувач и кратко описание на инвестиционната и бизнеспрограма на купувача. В заключение г-н Велчевски е съобщил на

шефа на Глобъл секюрити

че ако последвате нашите съвети, то крайният успех на намеренията ви е в много голяма степен осигурен.


В същия доброжелателен дух е проведена и среща между представителите на Норд импулс и Глобъл секюрити. А колкото до развръзката, тя настъпва повече от бързо. На 22 декември д-р Велчевски изпраща на изпълнителния директор на АП Захари Желязков становището си за кандидат-купувача. Г-н Желязков е уведомен, че от проведения разговор с шефа на Глобъл секюрити е станало ясно, че потенциалният купувач за Инкомс Телеком е Лоджик инвест Файненшъл Сървис - дъщерна фирма на английския холдинг Лоджик инвест, собственост на Ескандер Малеки. По време на преговорите - пише д-р Велчевски - изпълнителният директор на Глобъл секюрити АД даде да се разбере, че най-вероятно неговата фирма няма да се яви като купувач. Купувачът вероятно ще бъде консорциум от Лоджик инвест Файненшъл Сървис и бъдещото РМД на Инкомс Телеком. Нашето становище е, че спирането на продажбите на обособени части от холдинга и на негови финансови активи в дружествата, включени в пул Електроника, не е целесъобразно.


В заключение управителят на Норд импулс заявява, че като посредник настоява да продължи изпълнението на утвърдената стратегия за продажбата на електронния пул. Що се отнася до продажбата на Инкомс Телеком като цяло предприятие, г-н Велчевски е категоричен, че засега заявилите към него приватизационен интерес не са представили никакви доказателства, които да ги определят като стратегически купувачи и инвеститори.


По този повод изпълнителният директор на споменатата вече фирма Глобъл секюрити Любомир Минчев е изпратил на 14 януари тази година едно гневно писмо, адресирано както до Захари Желязков, така и до вицепремиера Петър Жотев. Както пояснява г-н Минчев, поводът е нашето възмущение от действията на приватизационния посредник за предприятията от пул Електроника в лицето на управителя на Норд Импулс, кандидатът на философските науки г-н Веселин Велчевски. Според Глобъл секюрити той си позволявал да прави оценки и анализи на инвестиционните намерения и възможности на потенциалните купувачи, което било изцяло в прерогативите на Агенцията за приватизация. Казано е още, че:


С приватизационния посредник сме провели само една работна среща, на която искахме да изясним дали той е приключил със задълженията си към АП и е изготвил документацията за актуален правен анализ, оценка и меморандума за обявения за приватизация Инкомс Телеком холдинг. На тази работна среща не сме водили протокол, и то с предмет - кой купувач или консорциум ще представляваме и с каква инвестиционна програма. Официално от нас не е поискана никаква документация за легитимност на нашето представителство и инвестиционни намерения. Такъв род информация не е необходима на приватизационния посредник за изпълнение на неговите задачи. Подобен тип информация в разгърнат, аналитичен вид и със съответните доказателства и гаранции всеки бъдещ купувач ще представи и защитава в своите бизнеснамерения пред Агенцията за приватизация. Подобно поведение на посредника е продиктувано от неговото нескрито желание да се представя пред потенциалните инвеститори и купувачи като задължителен техен представител в бъдещите преговори с АП. Ние добре сме проучили възможностите на консорциума ТСМ-Норд (б.а. - учреден между виенската фирма ТСМ и немската Норд Иммобилиен, която е спечелила конкурса за пул Електроника), с чиито представители проведохме въпросната среща. Но за съжаление се оказа, че такъв консорциум не е дори регистриран в България, въпреки че на много документи той официално фигурира и многократно е афиширан като сдружение.


В крайна сметка от Глобъл секюрити искат да получат отговор на няколко съществени въпроса. На първо място, дали приватизационният посредник в лицето на Норд импулс ООД е направил икономически разчети и е отчел

риска от принудителната ликвидация

на редица предприятия от пул Електроника пред алтернативата тяхната холдингова шапка да се продаде като цяло предприятие? С какво разпореждане на АП са възлагани на посредника дейности по обособяването на холдинговите клонове в самостоятелни дружества и кой носи отговорността от тактиката за реализация на стратегията за преструктуриране на дружествата от електронния пул - посредникът със своите инсинуации, интуиции и анализи, или държавата в лицето на АП?


Шефът на Глобъл секюрити Любомир Минчев ясно заявява, че неговата фирма има сериозни намерения за участие в приватизацията на предприятията, включени в пул Електроника, но за в бъдеще, без представители на Агенцията за приватизация, няма да провежда никакви срещи и разговори с посредника Норд импулс ООД.


Любомир Минчев май не е единственият, който е недоволен от общуването си с въпросното ООД. Директори в електронния бранш се оплакват от посредника, който, все не е готов с приватизационната документация и през изминалите две години многократно се налагала актуализацията й. Твърди се например, че за да подава информация на Норд импулс, Заводът за слаботокови релета в село Баня похарчил над 20 хил. нови лева - да се вадят скици, нови актове за собственост и прочие важни бумаги.

Опонентите на д-р Веселин Велчевски

смятат, че неговата фирма губи време на потенциалните инвеститори с някои обяснения и който не е съгласен с тях, няма големи шансове за успешна приватизационна сделка. Освен това от Норд импулс изобщо не обявявали конкурси за избор на оценителски екипи, които да се съгласуват с АП. Затова пък сред харесваните оценители била и фирмата Норд Експерт, в която шефът на Норд импулс Веселин Велчевски също имал участие.


Разбира се, опонентите може и да са греховно пристрастни, но проблемите около пул Електроника така или иначе са налице. А и на 23 февруари тази година председателят на надзорния съвет на Агенцията за приватизация Асен Дюлгеров недвусмислено заяви, че агенцията не е доволна от работата на посредника. Пита се обаче и какво от това? Часовникът работи в полза на ликвидацията на електронните дружества. Другата алтернатива е в дните до 31 март да се прави разпродажба на юруш. Ако не друго, тя поне осигурява отчети като слънце.

Facebook logo
Бъдете с нас и във