Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕКСПРЕСБАНК ВЛИЗА ВЪВ ВТОРИ ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ТУР

Интригите около варненския банков лидер няма да стихнат. БКК ще уведоми всички потенциални инвеститори, че могат да участват в приватизацията на ЕКСПРЕСБАНК. Това решение бе взето на 12 декември, когато съветът на директорите на консолидационната компания отхвърли офертите на Raiffеisenbank (България) и Deawoo Securities за покупката на варненската кредитна институция. Вестник БАНКЕРЪ прогнозира този резултат още при подаването на офертите.


Консолидационната компания все още не е взела решение дали двете финансови институции, чиито оферти бяха отхвърлени, ще бъдат допуснати до втория тур на наддаването. За приватизацията на ЕКСПРЕСБАНК БКК ще изготви специална схема. По сведения от банковия холдинг повечето от инвеститорите, които проявяват интерес към българските банки, желаят да участват в търга за ЕКСПРЕСБАНК.


Почитател съм на приватизационни процедури, които позволяват по-широка конкуренция. Аз лично подкрепям идеята за една гъвкава смес от инструменти за приватизация - да търсим един или двама стратегически инвеститори, които да купят основната част от акциите ни, а останалата част да продадем на фондовата борса. Дискусионен е въпросът дали в схемата трябва да бъде предвидена и мениджърска приватизация на определен пакет от акциите, заяви г-н Жотев.


В новия приватизационен тур за ЕКСПРЕСБАНК БКК ще си запази правото първа да предложи купувач за дълга на Варненската корабостроителница, ако новите собственици на банката решат да го продават. Това е една допълнителна гаранция, която съм убеден, че няма да ползваме. Тя обаче ни дава сигурност, че потенциалните купувачи се интересуват от ЕКСПРЕСБАНК именно защото е добра кредитна институция, а не заради дълга на Варненската корабостроителница - посочи Петър Жотев


Приватизационното ходене по мъките с офертите на Raiffеisenbank (България) и Deawoo Securities започна преди месеци. Двамата кандидат-купувачи представиха първите си предложения на 3 септември тази година. Тогава БКК ги обяви за неприемливи и им даде срок за представяне на нови оферти до 30 октомври. И втория път обаче те не успяха да прескочат летвата. Трети и последен шанс двамата кандидат-инвеститори получиха на 17 ноември, когато консолидационната компания им изпрати еднотипни проектодоговори. В тях трябваше да се обяви единствено предлаганата цена за акциите на БКК в банката. Крайният срок за предаване на тези оферти бе 3 декември. И двете финансови институции го спазиха, но предложенията им не удовлетвориха СД на БКК.


По същество Raiffеisenbank (България) потвърди интереса си към закупуването на ЕКСПРЕСБАНК. Ръководството й обаче излага ред причини, поради които не е в състояние да представи предложение за цената на акциите - отбеляза г-н Жотев. Една от причините е невъзможността на кандидат-купувача да се ориентира в извършващите се промени в данъчното законодателството. Вторият проблем е свързан с необходимостта австрийската банка да реши въпроса със собствения си акционерен капитал. Според Raiffеisenbank за това ще са им необходими значителни финансови средства. Ето защо те предлагат междинен етап, в който да поемат управлението на ЕКСПРЕСБАНК, да извършат оценка на активите и пасивите и тогава да изготвят офертата за цената на акциите й. Подобна оферта бе получена и в началото на септември. Но и тогава, и сега тя е неприемлива за БКК. Затова съветът на директорите на Банковата консолидационна компания взе решение да отхвърли предложението на Raiffеisenbank (България), обясни Петър Жотев.


Що се отнася до офертата на Deawoo Securities, от формална гледна точка тя отговаря на изискванията. Южнокорейците обаче са предложили много ниска цена за акциите на БКК в ЕКСПРЕСБАНК. Освен това те са поискали деветдесетдневен срок, в който да получат разрешение от своето правителство за инвестицията в България. Това условие доста е изненадало банковия холдинг. Според него един кандидат-купувач със сериозни намерения трябва да е преодолял всички административни пречки, които могат да блокират инвестицията му.

Facebook logo
Бъдете с нас и във