Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕКСПРЕСБАНК ЩЕ ОТСТОЯВА МОРСКИТЕ СИ ПОЗИЦИИ

ЕКСПРЕСБАНК приключи финансовата 1997 г. с чиста печалба в размер на 15 527 млн. лева. Това позволи акционерният й капитал да се увеличи от 3 566 млн. лв. на 14 265 млн. лв. чрез предоставянето по три безплатни акции на всяка притежавана. Собственият капитал на банката е 43 764 млн. лева. Към 31 декември 1997 г. капиталовата адекватност на банката е 39.99%, а адекватността на първичния капитал - 16.99 процента. В края на април тази година чистата печалба на ЕКСПРЕСБАНК е 10 млрд. лева.


Г-жо Добрева, каква пазарна политика ще следва ЕКСПРЕСБАНК оттук нататък?


- Ще се стремим да увеличим обема на предоставените кредити и да разширим кръга на предлаганите банкови услуги.


Към какъв тип клиенти ще съсредоточите усилията си - големи корпоративни, малък и среден бизнес, граждани?


- Ще кредитираме проекти с доказана икономическа ефективност. Ще продължим да кредитираме както големи корпоративни клиенти, така и малкия и средния бизнес.


Назовете към кои сфери на икономиката ще насочите интересите и финансите на банката.


- Главно към промишлеността, търговията, селското стопанство и туризма.


Ще участва ли ЕКСПРЕСБАНК във финансирането на големи инфраструктурни проекти?


- Да, ако са ефективни.


Възнамерявате ли да отпускате потребителски или жилищни заеми?


- На този етап не.


Как се обслужват заемите, отпуснати на Варненската корабостроителница?


- Кредитите се обслужват съгласно договорите за реализация на корабите. Тенденцията е към намаляване на общата експозиция и достигане изискванията на чл.29 от Закона за банките.


Кои са нередовните длъжници на ЕКСПРЕСБАНК по зърнените кредити и какви мерки сте предприели срещу тях? Само Камел има над 1.4 млрд. лв. просрочие.


- ЕКСПРЕСБАНК няма нередовни длъжници по зърнените кредити, с изключение на КАМЕЛ АД - Каварна. След разрешението от Държавния фонд за реконструкция и развитие за реализация на зърно извън страната очакваме фирмата да издължи кредита по погасителния план.


Как ще се справите с ниската доходност по операциите на банката?


- Чрез предлагане на нови услуги, увеличаване броя на клиентите и оптимално съотношение между риск, доходност и ликвидност.


През миналата седмица Стоян Александров заяви, че ниската лихва обслужва единствено бюджета. Сега правителството настоява основният лихвен процент да достигне поне 9 процента. Как ще се отрази това на активните операции на търговските банки?


- Според мен няма да настъпят съществени промени. В някои случаи може да има затруднения в издължаването на кредитите и лихвите по тях.


Промени ли се негативното отношение към търговските банки?


- Да, но все още доверието в българските банки е крехко.


Нараства ли конкуренцията между банките във Варна?


- Винаги е имало конкуренция в предлаганите банкови услуги на територията на Варна, както и на цялото Черноморие. Сега тя се увеличава с откриването на офиси на чуждестранни банки и приватизацията на големи обекти от чуждестранни инвеститори. Въпреки това ЕКСПРЕСБАНК има приоритет и стабилни позиции.


Идва активният сезон за Черноморието. Каква е причината да не обслужвате международните банкови карти на ВИЗА или дори на БОРИКА?


- До края на годината банката ще бъде включена към националния оператор БОРИКА за разплащане с дебитни карти. ЕКСПРЕСБАНК е член на Europey International S.A. и през следващата година ще издава международни кредитни и бизнескарти. При тези обстоятелства преговорите с представителите на ВИЗА са много трудни. Освен това за подобна услуга са необходими значителни допълнителни инвестиции.

Facebook logo
Бъдете с нас и във