Банкеръ Daily

Общество и политика

Екоминистерството отвръща на обвиненията от Перник и Радомир

По повод обвинения, отправени в медиите към министъра на околната среда и водите Емил Димитров от кмета на гр. Радомир Пламен Алексиев за водоподаването на града, екоминистерството заявява, че управлява водите в 52 комплексни и значими язовири.

Политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водоснабдителните системи и съоръжения в отрасъл ВиК се осъществява от министъра на регионалното развитие и благоустройството и кметовете на общини, в съответствие със Закона за водите. Според него кметът на общината, чрез договора с ВиК оператора урежда отношенията и отговорностите за експлоатацията и развитието на ВиК инфраструктурата, включително основните параметри по финансови, ценови и други равнища за управление.

От министерството заявяват, че не са техни задълженията да извършват дейности по почистване на каптажи, дренажи, сондажи и да поддържат водопреносната мрежа в Радомир, това трябвало да прави местната власт в Радомир.

По отношение на обвиненията от кмета на Перник Станислав Владимиров,  министерството на околната среда и водите излиза със сходна позиция и твърди, че Перник е лишен от вода заради това, че местната власт не е извършила необходимото, за да ползва своите водоизточници.

От екоминистерството посочват, че към момента град Радомир се водоснабдява без издадени разрешителни от водоизточници "Гърляница", "Рестова глава", "Опалово" и "Извора". Други 20 водоизточника водоснабдяват населени места в община Радомир, също без издадени разрешителни (незаконни). Единственото подновено (законно) разрешително за водовземане за питейно битово водоснабдяване e от извор "Сиреняците". 

След като през 2004 г. е изтекъл срокът на действащите разрешителни, е било необходимо местната власт и ВиК да предприемат действия за подновяването им. Вместо това и до момента е продължила практиката за ползване източници без разрешение. 

По повод постъпило искане от кмета на гр. Радомир за възстановяване на аварийното водоподаване към град Радомир от каптаж "Врелото" посредством помпена станция "Крапец" припомняме, че водоподаването от въпросната станция беше преустановено в края на 2019 г. от контролните органи поради неправомерно ползване на водоизточника без разрешително за водовземане.

В тази връзка министърът на околната среда и водите Емил Димитров подготви писмо до кмета на гр. Радомир, в което е указано, че за резервното водоснабдяване на Радомир, следва да се използват съществуващи 25 броя алтернативни водоизточника или да се потърсят други нови такива от подземни и/ или повърхностни води.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във