Банкеръ Daily

Общество и политика

Екоминистерството обезврежда обекти с незаконно загробени пестициди в страната

Започва обезвреждане на най-опасните обекти, в които са загробени пестициди в страната. Това заяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров по време на проверка на първия от два обекта в село Радомирци, община Червен бряг, област Плевен. Министър Димитров извърши инспекцията заедно със зам. - главния прокурор от Върховната административна прокуратура Десислава Пиронева. Това са първите от серия проверки във връзка с разпореждане на прокуратурата за нерегламентирано съхранение на негодни за употреба препарати за растителна защита.

„Във връзка с разпореждане на ВАП извършваме инвентаризация на територията на цялата страна на загробени и в критично състояние хранилища за пестициди. Критични са тези, които са в близост до водоизточници, замърсяват природата, не са охраняеми и са с лесен достъп за хора, които биха могли да злоупотребят“, каза министърът. По думите му проблемите датират от 90-а година, а пестициди са от 60-те и 70-те години и са местени от склад в склад.

Димитров посочи, че тези обекти постоянно се увеличават: „Днес са два склада тук и в Койнаре, но има десетки складове в страната със заснети самосрутили се сгради, поляни, на които е ясно, че отдолу ги има, и местните още помнят, че там са заровени. Включително има и резервоари, които са пълни с течни препарати“, обясни той.

Екоминистърът отбеляза, че средствата за обезвреждането на тези обекти са от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната  среда (ПУДООС) и МОСВ, които са заделени за други дейности. „С ресурса, който Министерски съвет очаквам да гласува, можем още 1000-1200 тона да обезвредим. Усилията и указанията от прокуратурата са за тези количества, които представляват най-голяма опасност – както е тук, на 100-ина метра има водоизточник. Нямаме финансов ресурс да го направим навсякъде, но най-опасните места ще обхванем. Ще инвентаризираме и набележим най-опасните места и незабавно да пристъпим към обезвреждане. Ще заделим максимално голям ресурс в условията на коронавирус“, уточни той.

Димитров увери, че нито един килограм пестициди няма да бъде унищожен в България. След изваждането пестицидите те ще бъдат преместени на площадка, която има разрешение за работа с опасни вещества. В склада те ще престоят защитени, преопаковани в съответни бидони, докато се разреши да се изпратят за инсинератор към държавата, която ги приеме, и с нотификация ще отидат в инсинераторите в Европа – Франция, Белгия, Швейцария, Дания.

,,Спазваме стриктно правилата на Швейцарската програма, защото няма по-добри и са европейски признати. Вече имаме опит по тази процедура, защото 4 години сме работили по нея‘, допълни министърът. Според него всяка открита площадка ще бъде обезвредена и няма да има опасност за хората там. „Отваряме склад, за 2-3 дни го изчистваме и отиваме на друг склад. Не искам да отваряме 20 склада в страната и да ги чистим с месеци", подчерта Емил Димитров.

„Предстои да се установи колко са и къде се намират обектите със загробени пестициди, какво е състоянието им и какви количества заровени препарати за растителна защита има, както и каква процедура, колко време и какви средства ще са необходими, за да бъдат обезопасени и да не се създава никаква опасност както за замърсяване на водоизточници и да няма остатъци в почвата, които да създадат опасност за здравето и живота на хората“, заяви зам.-главният прокурор при ВАП Десислава Пиронева по време на проверката на обект в село Радомирци.

По-късно министърът на околната среда и водите Емил Димитров, зам. главният прокурор Десислава Пиронева и наблюдаващият прокурор от ВАП Красимир Ангелов провериха и обект в близост до гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен, на територията на бивше летище.

„Намерихме един огромен резервоар, в който има два по-малки и всичките са пълни с пестициди. През 90-те години са сложени в тях, покрити са с найлон и пръст и там са скрити и останали до днес. По спомени на хора, които са били деца тогава, намерихме на две места около 4 тона пестициди и търсим евентуално още 10 тона“, заяви министър Димитров.

„От гледна точка на безопасността всичко тук е обезпечено. Тук има около 4 тона загробени пестициди, на втория обект са видимо около 15 тона, но колко ще излязат още не е ясно. Очакваме междинни и крайни доклади от МОСВ, те ще извършат възможно най-бързи проверки. В зависимост от резултатите, които ни предоставят ние ще преценим дали е необходимо да се извършат и други действия“, заяви наблюдаващият прокурор от ВАП Красимир Ангелов.

Министърът на околната среда припомни, че МОСВ е изпълнило европейски проект „Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност“ по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество за екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди. Обезвредени около 4000 тона от 70 склада от цялата страна. Пестицидите са унищожени на територията на Франция, Германия, Белгия и Швейцария.

От прокуратурата съобщиха, че проверката е установила неправилно съхранение на препарати за растителна защита. По информация от общината те са загробени през 1999 г. в бетонна щерна за бордолезов разтвор с приблизителни размери 10x2,5 м, покрити са с бетонна плоча, затрупана с пръст. При проверката е установено, че няма знак за опасност. Количествата пестициди по данни от общината, са около 15 000 кг смесени препарати за растителна защита с неустановен състав и произход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във