Банкеръ Weekly

Общество и политика

Еколозите против плана за Царево

Скандалите около новия устройствен план на Царево не стихват вече десетина дни. Собствениците  на земи и природозащитниците  не могат да намерят пресечната точка на интересите си. Това беше и причината  Министерството  на околната среда и водите да проведе  консултации с различни експерти и с неправителствени организации, за да бъде обсъден докладът  за оценка за съвместимост с местата от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Очевидно обаче  до разбирателство трудно ще се стигне,  тъй като членове на  коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" не само внесоха отрицателни становища по доклада, но и обявиха, че според тях процедурата е  нищожна. Според тях документът  показва  редица зони за потенциално застрояване, които биха създали  проблем както за биоразнообразието, което се опазва в защитена зона "Странджа", съвпадаща с едноименния природен парк, така и за местния туристически бизнес.

От гледна точка на биоразнообразието най-сериозният проблем е предвидената урбанизация на земеделски земи и горски територии в крайбрежната част на защитената зона. Те са място за почивка при миграцията на втория по значимост миграционен път в Европа Виа Понтика и местообитание за редица видове бозайници, птици, влечуги и земноводни, както и ценни растителни видове.

Според еколозите  докладът не е оценил редица въздействия като заустването на води в Черно море, разполагането на преместваеми обекти по плажа, светлинното замърсяване.Те смятат, че  планът  нарушава  Закона за горите, тъй като предвижда урбанизация на горски имоти, придобити чрез замяна с държавни имоти в землището на село Лозенец.

Нарушен е и  чл.17а  на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, тъй като  новият устройствен план  предвижда урбанизация, строителство, промяна на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и залесени дюни в имоти, картирани в специализираните карти на агенцията по кадастъра на дюните в землището на село  Лозенец.

"Зелените" напомнят, че южното черноморско крайбрежие е един от трите основни биокоридора за проникване на средиземноморски видове животни в страната. Предвид специфичните характеристики на района  той е най-тесният, ограничен, от една страна, от Черно море и от друга - от горските местообитания в Странджа. В тази тясна ивица е концентрирано значително видово богатство и е едно от най-значимите важни места за редки растителни съобщества, растения и животни в България.

Според  еколозите  експертите, които са изготвили доклада за въздействие върху околната среда на новия устройствен план, изобщо не са оценили значимостта на тези крайбрежни територии,  а са оценявали загубата на площи единствено на ниво зона, която е с голяма площ, и поради това процентът на поразените площи  изглежда  нисък.

Коалицията предупреждава, че предвиденото застрояване ще засегне драстично пейзажа и ще възпроизведе проблемите, които вече срещаме в други части на българското Черноморие - свръхпредлагане на легла, загуба на бизнес за местните хора, замърсяване на морската акватория и брега и подлагане на изпитание на цялата обслужваща местното население инфраструктура - вода, ток, канализация, проблеми със сигурността, поради многократно увеличения трафик на хора, които по броя си  превъзхождат в пъти  местното население.

Техните представители са категорични, че в представената за обществени консултации информация липсват съществени части от проекта за общ устройствен план на община Царево, които са задължителни по закон и задания. Липсва текстова и картна информация, което не позволява обществеността да се запознае с изисканите от закона пределно допустими рекреационни капацитети на курортите, ваканционните селища и вилните зони. В картите  не са посочени  и задължителните елементи на новопредвидената транспортна техническа инфраструктура.

Вече излязоха и информации кой точно ще бъде облагодетелстван, ако така предложеният общ устройствен  план на Царево бъде приет. Стана ясно, че печелившият в тази ситуация ще бъде депутатът от ДПС Йордан Цонев и съпругата му Пролетина, тъй като те са успели да придобият земята под сградата на старата застава в Резово на брега срещу Турция. Според предвижданията на новия план  Цонев ще може да строи на първа линия до брега.

Не така обаче стоят нещата с имотите, които са придобили  тук  други известни мераклии за градежи в този регион.  Със статут на земеделски земи, на които няма да бъде разрешено да се строи, остават терените, които владеят   бизнесменът  Иво Прокопиев,  цигуларят  Минчо Минчев и  диригентът  Емил Табаков.

Вилното селище, което се канеше да вдигне тук бащата на шефа на "Лукойл" Валентин Златев, който притежава  17 дка  край брега на морето, също е "порязано".  Няма да има  възможност  за застрояване  и върху земите, които притежава отдавна напусналата страната ни бивша банкерка Веска Меджидиева.

Новият устройствен план е донесъл голямо разочарование за създателя  на предишния - скандалния архитект  Калин Тихолов  (за неговите афери  в. "БАНКЕРЪ" е писал  доста), върху чиято собственост също няма да може да се строи. Макар че терените под бившия незаконен строеж "Златна перла"  все още са със статут на урбанизирана територия.

Новият проект  е пощадил и  всички терени от границите на парка до село Варвара и от Варвара до къмпинг "Делфин" преди Ахтопол.

Пощаден от застрояване е и брегът между Ахтопол и устието на река  Велека  -  местността е известна с името Айроди, където имат имоти бившата съпруга на Соломон Паси - Бинка, и режисьорът Евгений Михайлов. Тези терени ще си останат земеделска земя.

Не така обаче стои въпросът с общинските терени, които лесно могат да преминат в подходящите частни ръце,  ако планът бъде одобрен. Така например  в Синеморец  голям общински терен, в непосредствена близост до брега, е включен  в урбанизирана зона.

За вилна зона са отредени всички терени на изток от селото - до плаж "Бутамята", които вече са частично застроени чрез  направени на парче подробни устройствени планове. Тук влизат  и едни 7700 дка, попаднали в ръцете на Милчо Киряков - кума на  депутата от ДПС Йордан Цонев. Бе обявено, че  за заграбването им  се води  специално прокурорско разследване. То обаче беше "изядено" от изтеклата давност.

Цялата тази информация  някак от само себе си, ни води към въпроса защо от 2009-а до този момент не може да бъде приет Планът  за управление на Парк "Странджа", въпреки  че има съдебно решение на  Върховния административен съд, което задължава правителството да приключи с  тази работа?!

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във