Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕК представя докладите за върховенството на закона

Европейската комисия представя за втора година докладите по хоризонталния механизъм за върховенството на закона на страните членки. Докладът включва информация от всяка страна и обхваща както положителните, така и отрицателните събития в целия Европейски съюз.

С първия публикуван документ от миналата година бе показано, че много държави от ЕС имат високи стандарти при прилагането на върховенството на закона, но и че в Общността съществуват сериозни предизвикателства в тази област. В доклада бяха отчетени и съответните промени, произтичащи от извънредните мерки, предприети от държавите членки поради кризата с коронавируса. Документът обхващаше четири основни стълба: националните правосъдни системи, уредбата за борба с корупцията, плурализма и свободата на медиите и други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за наличието на ефективна система на демократично управление. 

Целта на механизма е да се обогати съществуващият инструментариум на ЕС с нов инструмент за превенция и да се предизвика приобщаващ дебат и изграждане на култура на върховенство на закона в целия ЕС. Докладът следва да помогне на всички държави да проучат възможностите за преодоляване на предизвикателствата, за извличане на поуки от опита на другите страни и да покаже как върховенството на закона може да бъде допълнително укрепено при пълно зачитане на националните конституционни системи и традиции.

Какво каза в първия си доклад ЕК за България?

Съдебната реформа в България е постепенен процес с важни последици за съдебната независимост и общественото доверие. Остават предизвикателствата, особено във връзка с ефективната отчетност и наказателната отговорност на главния прокурор. Пред страната ни остават сериозни предизвикателства пред изграждането на образ на антикорупционните служби като независими, обективни и безпристрастни. Остават нерешени и въпросите, породили тревога при съставянето на Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат.

Липсата на резултати в борбата с корупцията е един от ключовите аспекти, повдигнати по време на протестите през лятото на 2020 г, заяви Европейската комисия и подчерта, че все още няма и осъдителни присъди по знакови дела за корупция по високите етажи на властта. 

ЕК препоръча на властите да се предоставят достатъчно ресурси, за да могат да се борят ефективно с корупцията. Въпреки това Брюксел повдигна въпроса и за липсата на законодателство за лобизма, което води до притеснения за прозрачността и предвидимостта на законодателния процес в страната.

Комисията бе притеснена и от липсата на прозрачност при собствеността на медии. "Правната рамка срещу политическата намеса в медиите не забранява изрично на политиците да притежават медии и затова са установени връзки между политически играчи и някои медии. Няколко асоциации за свобода на медиите съобщават за физически или онлайн атаки срещу журналисти", поясни ЕК. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във