Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕК подчерта липсата на отчетност на главния прокурор

Европейската комисия представи втория годишен доклад за състоянието на върховенството на закона в Европейския съюз. 

Като предизвикателство пред съдебната реформа Брюксел подчертава отчетността на главния прокурор и Висшия съдебен съвет. 

ЕК цитира проучване, според което едва 31% от широката общественост смята съдебната система за независима. При фирмите доверието е малко по-високо - 41% смятат съдебната независимост за добра или много добра. През последните пет години оценката за съдебната независимост остава ниска сред широката общественост.

"Липсата на възможност за ефективно наказателно разследване на главния прокурор и неговите заместници е дългогодишен въпрос, повдигнат не само от Европейската комисия, но и от Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа . Комбинацията от правомощия на главния прокурор заедно с позицията му във Висшия съдебен съвет води до значително влияние в прокуратурата", посочват от Европейската комисия.

Подчертава се също, че "липсата на съдебен контрол срещу решенията на прокурор да не започне разследване поражда безпокойство".

EK настоява за премахване на кадровите бонуси за членовете на ВСС, чрез които те получаваха автоматично повишение в съдебната система, без да са показали някакви заслуги към правораздаването.

За поредна година са изтъкнати малкото окончателни присъди за корупция на високо равнище

От България се иска да въведе специални механизми за защита на хората, които сигнализират за корупция. В доклада на Брюксел се напомня, че българските институции не предприемат действия по анонимни сигнали.

Еврокомисията остава загрижена от липсата на прозрачност на медийната собственост. Условията за работа на българските журналисти не са се подобрили в последните 10 месеца. Пандемията COVID-19 е засегнала журналистите в икономически план, но конкретни мерки за подкрепа от държавата не са били взети.

"Липсата на регулаторни гаранции за справедливо и прозрачно разпределение на държавната реклама продължава да поражда безпокойство. Освен това заинтересованите страни подчертаха, че прозрачността при разпределянето на публичното финансиране за медиите остава проблематична. Политическата намеса в медиите продължава да бъде актуален въпрос. Липсата на законодателство, което пречи на политиците и партиите да притежават медии, изглежда е важен фактор и по-висок риск в това отношение е регистриран в секторите на телевизията и вестниците", казва Европейската комисия.

Сериозна критика има и към законодателите. ЕК отбелязва, че промените в законодателството през преходни и заключителни разпоредби представлява заобикаляне на изискванията за оценка на въздействието.

В доклада на ЕК американските санкции срещу Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков по закона "Магнитски" са отбелязани само като бележка под линия, а имената на санкционираните не са споменати.

Facebook logo
Бъдете с нас и във