Банкеръ Daily

Общество и политика

ЕК одобри държавната помощ в България по региони до 2027-ма

Съгласно правилата на ЕС за държавната помощ Европейската комисия одобри картата на България за отпускане на регионални помощи от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2027 г. в рамките на преразгледаните насоки за регионална помощ.

В картата са посочени българските региони, които отговарят на условията за отпускане на регионална инвестиционна помощ. Освен това в нея се определят така наречените максимални интензитети на помощта, която може да им бъде отпусната.

Въпросните региони са Северозападният, Северният централен, Североизточният, Югоизточният и Южният централен регион. Те са сред най-необлагодетелстваните региони в ЕС, като БВП на глава от населението в тях е под 75% от средния за Европейския съюз.

Тези региони отговарят на условията за отпускане на помощ, като максималният интензитет на помощта за големи предприятия е 50 процента. Също така Комисията одобри увеличаване до 60% на максималния интензитет на помощта за девет области в тези региони заради относително голямото обезлюдяване в тях през последното десетилетие (Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Търговище, Ямбол и Смолян).

Има и една добра новина - с оглед на положителното си икономическо развитие Югозападният регион вече не се смята за регион от тип „а“, като останалите региони. Ето защо в него максималните интензитети на помощта за големи предприятия ще бъдат 20% до края на 2024 г. и 15% след тази дата.

За две области в Югозападния регион, които са съседни на региони от тип „а“, интензитетът на помощта ще бъде увеличен до 45 процента. Европейската комисия е одобрила и максимални интензитети на помощта за една област в Югозападния регион (Кюстендил) между 20 и 25% заради относително голямото обезлюдяване в нея през последното десетилетие.

Във всеки от посочените по-горе региони максималните интензитети на помощта могат да бъдат увеличени с 10 процентни пункта за инвестиции от средни предприятия и с 20 процентни пункта за инвестиции от малки предприятия, когато става въпрос за тяхна първоначална инвестиция с допустими разходи до 50 милиона евро.

След стартирането на бъдещия териториален план за справедлив преход по линия на Регламентa за Фонда за справедлив преход България ще има възможността да уведоми Комисията за изменение на одобрената вчера карта на регионалните помощи. Това може да се наложи с цел евентуално увеличаване на максималния интензитет на помощта в бъдещите области по механизма за справедлив преход.

Припомняме, че преразгледаните насоки за регионална помощ, бяха приети от Европейската комисията на 19 април 2021 г. и влизат в сила от 1 януари 2022 г.одина.

Facebook logo
Бъдете с нас и във