Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕИБ ЩЕ ИНВЕСТИРА В СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОЕКТИ

България подписа споразумение с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), което й открива достъп до европейските заемни ресурси. Точните параметри на бъдещата изгода от сътрудничеството с ЕИБ днес е трудно да се определят, но е ясно, че правителството е постигнало главната си цел - да намери сигурен международен инвеститор с дългосрочни намерения за работа в България. С неговата финансова помощ могат да се осъществят големи инвестиционни проекти: като например изграждането на наша територия на част от трансевропейските мрежи за пренос на стоки, горива и енергия.


Договорът с ЕИБ изцяло отчита и националните интереси. България си запазва правото на приоритет при избора на обекти за финансиране. Единственото условие, поставено от евробанката, е нейните средства да се инвестират в осъществяването на стратегически проекти.


Неотменима част от договора са и ангажиментите, които страната поема към ЕИБ за защита на нейните инвестиции и за гарантиране на особените й права и привилегии върху цялата територия на България. Европейската инвестиционна банка ще осъществява у нас напълно свободно всички дейности, предвидени в нейния устав. Банката ще разполага и с правото да заема парични средства, спазвайки българското законодателство.


Естествено специалистите на европейската кредитна институция ще имат последната дума при избора на конкретни проекти за кредитиране и при определянето на чисто техническите параметри като срок, цена и размер на разрешените заеми.


България ще гарантира защитата на всички проекти, финансирани от ЕИБ, по отношение на равноправното им и справедливо фискално и митническо третиране.

Facebook logo
Бъдете с нас и във