Банкеръ Weekly

Общество и политика

ЕДИНАДЕСЕТ КОМПАНИИ ПРИКЛЮЧИХА СЪС ЗАСТРАХОВАНЕТО

Осемдесет са дружествата, които не са кандидатствали за застрахователен лиценз или той им бе отказан. В съответствие със Закона за застраховане те трябваше да претърпят ликвидация. Дирекцията за застрахователен надзор установи, че от тях 35 дружества и кооперации не са заварени застрахователи, защото към началото на 1997 г. не са имали сключени договори с клиенти. Процедурата по ликвидация на 11 от останалите 45 вече приключи. За други 29 тя ще продължи и през 2000 г., а за една компания процедурата по ликвидация все още не е открита. Три от нелицензираните дружества бяха обявени в несъстоятелност - БГ План (за която неотдавна бе взето съответното решение на съда), Корона Инс и Винер Брокер Осигуряване, които пък чакат съдебната санкция. Единствено висящо засега е положението на Тракия инс - откриването на процедура за неговата ликвидация предстои. Левски-Спартак пък получи лиценз в началото на годината.

Ликвидирането на застрахователните дружества се подчинява не само на общите разпоредби на Търговския закон, а и на регламентацията в Закона за застраховането. Той именно задължи компаниите, които не кандидатстваха или не получиха застрахователен лиценз, да прекратят дейността си. Това стана чрез откриването на процедури за ликвидация или несъстоятелност.Безпроблемно ли протича ликвидацията на нелицензираните застрахователи? Отговорът на експертите от Дирекцията за застрахователен надзор е колеблив. В процеса на ликвидирането на едно дружество възникват различни казуси, на които трябва да се търси решение. Интересна е например

интригата около СИК-Живот

Оказва се, че дружеството не може да открие клиентите си, за да ги обезщети. През 1998 г. животозастрахователната компания не успя да събере достатъчно капитал и затова не кандидатства за лиценз. Така се стига до принудителната й ликвидация по план, изготвен от ДЗН. Услугите на компанията са ползвали около 3000 души и половината от тях вече са възмездени.


СИК-Живот има необходимия ресурс да се разплати и с останалите, но не може да ги намери. Трудностите са чисто технически - когато са сключвани застраховките, редица клиенти не са посочили пълния си адрес или са го сменили впоследствие, без да уведомят затова централата на дружеството. Не са малко и случаите, когато застрахованите са напуснали страната и адресите им не могат да бъдат открити.


Изпращаме писма-покани до всеки застрахован, който има право на обезщетение. Ако гражданите не се отзовават на нашата покана, им изпращаме дори и пощенски запис с дължимата сума. Паричният превод е за сметка на компанията и се изпраща до последния посочен от клиента адрес - обяснява ликвидаторът на СИК-Живот Илия Илиев.


Ако въпреки усилията на ликвидаторите застрахованите лица не бъдат открити и съответните обезщетения не им бъдат изплатени, парите по тях се внасят на депозит в някоя търговска банка. Когато сумата е голяма, за всеки застрахован се открива самостоятелна сметка, обясняват действащи ликвидатори. Когато става дума за по-малко пари, се открива една обща сметка и изрично се посочват имената и единните граждански номера на застрахованите, които могат да изтеглят средства от нея.


Според Търговския закон най-късно 26 месеца след приключване на ликвидацията клиентите трябва да консумират обезщетението си, депозирано в банкови сметки. Банковото законодателство обаче сочи, че този срок е три години. Така че отговорните инстанции ще трябва да изберат разумен вариант засъдбата на парите

които въпреки всичко застрахованите лица не са потърсили. Според сега действащото законодателство непотърсените средства ще си останат в сметка на застрахователя. Възниква обаче друг проблем: тъй като се предполага, че след три години дружествата почти сигурно вече ще са заличени от търговския регистър, парите остават ничии.


Това не са пари на дружеството и не могат да бъдат разпределени след края на ликвидацията между собствениците му - категорични са застрахователните експерти. За момента няма такъв прецедент, а оттам и конкретна схема за решението му.

Компанията 7М Живот

например е възмездила всичките си клиенти. Двайсетина от тях обаче не са потърсили полагащите им се обезщетения. Затова бившето застрахователно дружество е открило на тяхно име банкови сметки, за които е уведомило застрахователния надзор. Така формално 7М Живот приключи своята ликвидация, което се потвърждава и от ДЗН.

Казусът Тракия Инс...

Дружество е заличило застраховането от предмета си на дейност, но проблемът му е, че не е уведомило за това надзорната дирекция. Тя от своя страна пък е поискала от съда да обяви решението си по случая Тракия Инс за нищожно. В края на миналата година Пловдивският окръжен съд се е произнесъл в полза на ДЗН, но решението му все още не е влязло в сила, заявиха надзорниците.


Формално обаче не се очаква да възникнат проблеми, тъй като портфейлът на Тракия Инс е прекалено малък и по-голямата част от партидите му са приключени.

Facebook logo
Бъдете с нас и във